Fagansvarlig skole – barnehage (søknadsfrist 17.04)

Dønna kommune er en frodig øykommune på Helgeland. Her bor og trives 1.450 innbyggere på øyene Løkta, Dønna og Vandve. Vi har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv og en unik skjærgård. Regionssenteret Sandnessjøen med flyplass er en liten fergetur unna. Vi ønsker å skape gode levevilkår gjennom utvikling av næring, kultur og kommunikasjoner.

 

Fagansvarlig skole – barnehage

 

Dønna kommune har ledig stilling som fagansvarlig skole barnehage i 50 % stilling fra 1.7.2020. Stillingen er tillagt oppfølging og koordinering av skoler og barnehager i Dønna kommune.

Stillingen er organisatorisk plassert i rådmannens stab med kommunalsjef 2 som nærmeste overordnet.

Arbeids- og ansvarsområde:

Planarbeid og saksbehandling i rådmannens stab.

Krav til stillingen:

  • Minst 4-årig høyskoleutdanning relevant for stillingens arbeidsområde.
  • Skolefaglig erfaring
  • Gode IKT-ferdigheter – forvaltning av ulike fagsystemer

Det er ønskelig med:

  • Erfaring med utviklingsprosjekt og planarbeid
  • Gode kommunikasjonsferdigheter samt evne til å tenke helhetlig i forbindelse med samarbeid og i selvstendig arbeid.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Det kan derfor være aktuelt med intervju. Det skal oppgis minst to referanser.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søkere, som ønsker fortrinn av stilling, bes å opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.donna.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

Søknadsfrist 17.04.20

 

Vår ref2436 Merk søknad

Fakta

Selskap Dønna kommune
Stilling Fagkonsulent
Stillingstype Fast
Lokasjon Dønna – Rådmann og stab

 

Kontakter

Mette Anita Anfindsen, Kommunalsjef 2
Mobil  75 05 22 78  Arbeid  75 05 22 78

Del stillingen

Selskap

Dønna kommune

Lenke til firma

Kontaktinfo

  • Mette Anita Anfindsen
  • Tittel: Kommunalsjef 2
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 75 05 22 78 Arbeid 75 05 22 78

Lokasjon

  • Dønna

Søknadsfrist

April 17, 2020