Fagarbeidar i barnehage – Faste stillingar og vikariat 22/23

 

Vang Kommune

Vang kommune har ledig inntil 4 fulltidsstillingar og inntil 200 % vikariat som fagarbeidar for barnehageåret 22/23. Vikariata er fordelt mellom fulltidstilling, 60 % vikariat og 2 x 20 % vikariat.

Stillingane er fordelt etter dei ulike behova i Fredheim og Høre barnehage, i ei felles utlysing. Me søkjer etter gode fagarbeidarar som brenn for barna si læring og trivsel! Satsingsområdet for barnehagane er «SmartOppvekst» med tankesett som bygger gode eigenskapar, styrker og livsmeistring.

Fredheim barnehage

Fredheim barnehage er sentrumsbarnehagen med gangavstand til biblioteket, kommunehuset, skulen og fleirbrukshallen.
Bygget inneheld to avdelingar. Stor avdeling, Grindagjengen, med plass til 25 barn i alderen 4-6 år, og Hugagløtten som er minste avdeling, med plass til 18 barn i alderen 1-3 år.
I Vang er det naturleg å vera mykje ute i vår vakre natur. Fredheim barnehage har faste utedagar i veka, og turdagane går til naturskjønne områder i nærleiken av barnehagen. Søvelbua er turmål nr. 1 største delen av året. Elles er det turar for dei største barna både til Fugleberg, langs Kongevegen og til Krøsshaug.

Høre barnehage

Høre barnehage ligg flott til i naturskjønne omgjevnadar mellom fjell og skog, og er barnehagen som ligg lengst sør i Vang kommune. Barnehagen er en to-avdelings barnehage på tilsaman 355 m², med eigen gymsal og stort uteområde.
Høre barnehage er fordelt over 3 etasjar, med personalavdeling på toppen, storbarnsavdeling i midten, og småbarnsavdeling i kjellaren.
I Høre barnehage er personalet opptatt av at alle skal ha det bra, og at leik og læring skal vere i fokus. Barnehagen brukar nærmiljøet sitt aktivt, og er mykje på tur i skogen ved gapahuken og i bygda.
Elles trives barnehagen godt på det store uteområdet. På kalde dagar nyttast gjerne tida i gymsalen eller på avdelinga.

Søknadsfrist: 17.04.2022
Arbeidsgivar: Vang Kommune
Stad: Vang i Valdres, Ryfoss
Stillingstittel: Fagarbeidar i barnehage – Faste stillingar og vikariat 22/23
Stillingar: 6
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast, Vikar
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4498766819
Startdato: 01.09.2022
Sluttdato: 31.07.2023

Arbeidsoppgåver

Delta aktivt i leik og aktivitetar
Medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, blant anna aktivitetar, samlingsstund og leik
Medansvar for at dei praktiske arbeidsoppgåvene vert gjennomført i samarbeid med øvrig personale

Kvalifikasjonar

Fortrinnsvis barne – og ungdomsarbeidar, men andre med relevant fagutdanning/fagbrev oppmodast også til å søkje
Andre utan fagbrev, men med anna relevant utdanning/erfaring kan også søkje
Fortrinnsvis med erfaring frå liknande arbeid/ arbeid med barn
Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar
Me ser etter deg som

 • som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • er opptatt av å skape gode relasjonar til barna, foreldre og kollegaer
 • er strukturert og endringsvillig

Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.

Godkjent politiattest skal leverast ved tilsetjing

Vi tilbyr

Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor

 

Tyinvegen 5124, 2975 Vang i Valdres, Norge

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Heidi Lynge Kvale, Konst.styrar Høre bhg
464 88 746
[email protected]

Karin Trøen, Styrar Fredheim barnehage
61 36 94 90
[email protected]

 

«Vestlandsfjell og Austlandsklima» er den slåande kombinasjonen som gjer Vangsnaturen unik. Når vangsgjeldingen i tillegg er kjent for eit godt lynne er resultatet ei fjellbygd av sjeldant godt merkje lengst vest i Valdres. I Vang finn du mykje av Jotunheimen, delar av Skarveheimen, fiskevatn, stølar, skiterreng, jaktterreng og all den plassen du kan ynskje deg av eit villmarksområde. Du finn også jordbruk, turisme og gründerar i eit levande og inkluderande bygdesamfunn. Vang er sentralt på ein litt usentral måte, det er 250 kilometer til både Oslo og Bergen og noko lenger til Trondheim. Altså er du midt i smørauget sør i Noreg i ein kommune som har framtidstru og satsar på gode kommunale tenestar på alle område: Nemnast kan nyrenovert skule med fleirbrukshall og eit rikt kulturliv.

Vang kommune er opptatt av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Del stillingen

Selskap

Vang kommune i Valdres

Kategorier

Kontaktinfo

 • Heidi Lynge Kvale
 • Tittel: Konst.styrar Høre bhg
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 46488746
 • Karin Trøen
 • Tittel: Styrar Fredheim barnehage
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 61369490

Lokasjon

 • Vang I Valdres

Søknadsfrist

April 17, 2022