Fagleder økonomi og administrasjon (søknadsfrist 12.07)

 

Fagleder økonomi og administrasjon

 

Kort om stillingen:

Ved Kirkenes Havn KF er det ledig 100 % stilling som fagleder økonomi og administrasjon.

Enhet:

Kirkenes havn Sør-Varanger KF skal ivareta de forvaltnings og driftsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter Havne- og farvannsloven. Foretaket skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens sjøområde. Kirkenes havn KF forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Kirkenes, Bugøynes og Lanabukt. Foretaket drifter isbryteren M/S Kraft Johanssen.

Vi bruker Portwin som havnedatasystem, Visma Enterprise for økonomi- og personalforvaltning, og Acos Websak for saksbehandling. Havnevesenet har en omsetning årlig på ca ca. 18 mill. kroner.

Hovedarbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer fagansvar for økonomistyring og administrative funksjoner i foretaket. Arbeidet omfatter budsjettering- og rapportering, regnskap, fakturering, anskaffelser, forretningsavtaler, saksbehandling for foretaksstyret, forefallende personalforvaltning, ivaretakelse av HMS- og internkontrollsystemer, superbruker på datasystemer og veiledning overfor medarbeidere og samarbeidspartnere, deltakelse i drifts- og aktivitetsplanlegging og utviklingsprosjekter. Arbeidet innebærer nært samarbeid med kommuneadministrasjonens støttetjenester. Det tas forbehold om endringer av stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Kvalifikasjoner:

• Relevant økonomisk og administrativ utdanning på bachelornivå eller høyere, lengre relevant praksis kan delvis kompensere for formell utdanning.

• Ønskelig med erfaring fra økonomi og administrativt arbeid i offentlig sektor eller logistikkvirksomhet.

• Kjennskap til bruk av IKT som verktøy for saksbehandling, styring, rapportering og kommunikasjon.

• God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk er nødvendig, samt gode kunnskaper i engelsk som arbeidsspråk vil være en fordel.

• Vi søker etter en medarbeider som har gode samarbeidsevner og er engasjert, med evne til å skape entusiasme og oppslutning omkring sitt arbeidsområde, er initiativrikt og utviklings- og resultatorientert, og som ser på nye organisasjonsformer som spennende utfordringer.

• Førerkort kl B.

• Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Kirkenes havn Sør-Varanger KF ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

I medhold av offentlighetslovens § 25, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.

Referansenr:
20/1835

Fylke: Troms og Finnmark
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.07.2020

 

Kontaktpersoner:

Eivind Gade Lundlie

tlf: +47 78 97 74 43

 

Hjemmeside:
www.svk.no
Adresse: Rådhusplassen 3 9900 Kirkenes

 

Sør-Varanger kommune Kirkenes Havn

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir
kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen.
Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Nord Troms og Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Del stillingen

Selskap

Kirkenes havn Sør-Varanger KF

Lenke til firma

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Juli 12, 2020