Fagleiar landbruk og natur – landbrukssjef (Søknadsfrist14.03)

Besøk Luster i 2021: Det beste innen Luster, Norge turisme - Tripadvisor

Luster kommune ligg inst i Sognefjorden, har omlag 5.200 innbyggjarar og er ein av dei største kommunane i Sør-Noreg. Me har tre nasjonalparkar, verdsarven Urnes stavkyrkje, vakker natur og svært gode vilkår for friluftsliv. Næringslivet er variert – frå tradisjonelt landbruk til moderne industriverksemder og stadig meir varierte servicebedrifter. Luster har godt utbygde desentraliserte tilbod og mange levande bygder. Kommunesenteret Gaupne ligg 25 minutt frå region- og utdanningssenteret Sogndal. Kommunen er organisert etter ein to-nivå-modell både politisk og administrativt, er utviklingsorientert og har gode styrings- og kvalitetssystem. Meir informasjon finn du på: www.luster.kommune.no

 

Fagleiar landbruk og natur – landbrukssjef

Søknadsfrist14.03.21

 

 

Del stillingen

Selskap

Luster kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Jarle Skartun
  • Tittel: Rådmann
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 918 66 005 Arbeid 57 68 55 03

Lokasjon

  • Gaupne

Søknadsfrist

Mars 14, 2021