Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året. Kvinnherad kultuskule vart i 2015 kåra til årets kulturskulekommune.

 

Fastlegeheimel Husnes helsesenter

Utlyst  26.03.21
Søknadsfrist  18.04.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast dagtid
Lokasjon  Helse

 

Medisinstudenter – 2 fastlønstillingar

Utlyst  26.03.21
Søknadsfrist  18.04.21
Selskap  Kvinnherad kommune
Stillingstype  Fast dagtid
Lokasjon  Helse

 
 
 

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Irina Zimina
  • Tittel: Einingsleiar
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 488 94 055 Arbeid 488 94 055

Lokasjon

  • Rosendal

Søknadsfrist

April 18, 2021