Fastlegehjemler – 3 ledige hjemler med gode betingelser (søknadsfrist 10.11)

Rana kommune Kommuneoverlege

Sentrum legegruppe, Rana kommune

Fastlegehjemler – 3 ledige hjemler med gode betingelser

 

3 ledige fastlegehjemler ved Sentrum legegruppe – Rana kommune.

– Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin.

Sentrum legegruppe ligger i sentrum av Mo i Rana. Legesenteret har fire fastlegehjemler. Hudlege driver praksis fra samme lokaler.

Listelengdene er på 900, 1000 og 1000 pasienter. Infodoc journalsystem benyttes. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS

Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger svært gode økonomiske betingelser. Driftstilskuddet tilnærmet lik driftskostnadene. For ALIS kan kommunen tilby fastlønn i spesialiseringsperioden dersom det er ønskelig.

For hjemmelen gjelder

• Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd.
• ALIS kan tilbys fastlønn inntil spesialitet er oppnådd.
• Det tilbys tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
• Veiledning gis av spesialist i allmennmedisin.
• Dekning av flytteutgifter ihht. til Rana kommune sitt reglement.
• Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht. lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
• Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemlene. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjonskrav:

• Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
• Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
• Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
• Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin

Følgende vektlegges:

• Personlig egnethet
• Faglig engasjement
• Må kunne arbeide selvstendig og i team.

Betingelser for overdragelse av praksis avtales med tidligere hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Spørsmål knyttet til fastelegehjemlene kan rettes til
Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: [email protected]

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

 

Søknadsfrist: 10.11.2021

 

Arbeidssted: Sentrum legegruppe

 

Kontaktpersoner:

Frode Berg

mob: +47 412 06 706

 

Hjemmeside:
http://www.rana.kommune.no

Rana kommune Kommuneoverlege

Avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin er ansvarlig for fastlegetjenesten, legevakt og legetjenester i institusjon og helsestasjon. Kommunens samfunnsmedisinske funksjoner som smittevern, folkehelse og miljørettet helsevern ligger også i avdelingen. Kommuneoverlege er fagsjef.

 

 

Del stillingen

Selskap

Rana kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Mo I Rana

Søknadsfrist

November 10, 2021