Fastlegehjemmel (søknadsfrist 16.03)

 

 

Naturskjønne Leirfjord kommune med sine 2300 innbyggere, ligger sentralt plassert på Helgelandskysten mellom regionsentrene Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.
Leirfjord er en landbruks- og kystkommune med stort potensial innen turisme og marine næringer. I tillegg er det ett prosjekt opp mot vannkraft under utbygging. Kommunen har unike friluftsmuligheter til havs, utmark og til fjells. Leirfjord har et godt tjenestetilbud innen oppvekst, omsorg og kultur. Kommunen har gode kommunikasjonsmuligheter med nærhet til flyplass, jernbane og E6.

 

Fastlegehjemmel

 

Leirfjord kommune har ledig for snarlig tiltredelse 100% fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende.
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer per uke.

Beskrivelse avdeling

Leirfjord legesenter har i tillegg til denne stillingen 2 legestillinger, hvorav 60 % er kommuneoverlege/ tilsynslege og 10 % er helsestasjonslege. Kontoret har 3,4 stillinger som helsesekretær og 1 stilling for Lis1- lege. Vi har legevaktsamarbeid med Alstahaug kommune med for tiden 11- delt vakt.

Legekontoret er et velutstyrt legekontor som gir gode muligheter for utredning og behandling, inkl.eget laboratorium og ultralydapparat.Journalsystem er CGM journal med onlineløsning og Melin betalingsterminal benyttes.

Legekontoret er samlokalisert med helsesenteret hvor det også er fysioterapitjeneste (3 fysioterapistillinger og 20 % psykomotorisk fysioterapeut), helsestasjon med 4 helsesykepleiere og 20 % jordmor.
Legekontoret har et tett samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten med bl.a. ukentlige visitter med hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Allmennpraksis.
7,5 timer kommunale legeoppgave per uke.
Deltakelse i interkommunal legevakt (Alstahaug og Leirfjord).

Vi søker

En engasjert og målrettet lege med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr.

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.
Vilkårene tar utgangspunkt i til en hver tid gjeldende sentrale og lokale avtaler (rammeavtalene ASA 4310 og ASA 4301, kommuneavtalen SFS 2305 og den individuelle avtalen som blir inngått med kommunen.

Krav til kompetanse

Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
Gjennomført Lis1.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
God kjennskap til norsk lov og regelverk.
Spesialisering i allmennmedisin, eller er villig til å ta spesialisering innen 5 år.

Ønskede kvalifikasjoner.

Erfaring fra kommunehelsetjeneste.
Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.

Personlig egnethet, samarbeidsevner og faglig dyktighet vil bli vektlagt.
Søkere må påregne å bli kalt inn til intervju.

Andre opplysninger

Lønn etter avtale i kommunal jobb.
Det utbetales praksiskompensasjon for kommunalt arbeid.
Lerifjord baserer seg på en 0- avtale der kommunen bekoster lokaler/ driftskostnader mot innbetaling tilsvarende per- capita- tilskuddet.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.leirfjord.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

Søknadsfrist 16.03.20

 

Vår ref2397
Merk søknad

Fakta

Selskap Leirfjord kommune
Stilling Lege
Stillingstype Fast
Lokasjon Leirfjord – Helse- og sosial

 

Kontakter

Birgit Elisabeth Johansen, Virksomhetsleder
[email protected]
Mobil  976 33 450  Arbeid  75 07 41 03

Jørgen Pedersen, Kommuneoverlege
[email protected]
Mobil  488 96 006  Arbeid  75 07 41 02

Del stillingen

Selskap

Leirfjord kommune

Kontaktinfo

  • Birgit Elisabeth Johansen
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 976 33 450 Arbeid 75 07 41 03
  • Jørgen Pedersen
  • Tittel: Kommuneoverlege
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 488 96 006 Arbeid 75 07 41 02

Lokasjon

  • Leirfjord

Søknadsfrist

Mars 16, 2020