Feier 100% (søknadsfrist 15.04)

 

Feier 100% stilling

 
Grong kommune søker etter Feier i 100 % stilling. 
Stillingen krever engasjement og gode kommunikasjonsevner, da en viktig del av jobben er å utføre informasjonsarbeid og veiledning om brannsikkerhet i hjemmet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.  
 
Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunebrannsamarbeid mellom Overhalla, Høylandet og Grong, der Grong kommune er vertskommune. Namdal brann- og redningsvesen har ansvar for brann- og feiertjenesten i de 3 kommunene.
Det er totalt 3400 piper som skal feies og føres tilsyn på i de 3 kommunene.

Feier – Brannforebyggende avdeling 

Brannforebyggende avdeling har som hovedmål å bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et målrettet tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal forvalte lovpålagte krav til feiing og tilsyn, og samtidig øke bevisstheten til brannsikkerhet blant våre innbyggere.
 
Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre tilsyn og feiing på fyringsanlegg 
 • Utarbeide rapporter og håndtere saksbehandling
 • Brannforebyggende arbeid gjennom informasjons -og motivasjonsarbeid
 • Delta i prosjektarbeid
 • Kontakt med andre tilsynsmyndigheter
 • Dette gjelder i alle 3 kommunene.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med tilsyn og feiing av fyringsanlegg.
 • Annen relevant utdannelse og erfaringsbakgrunn kan kompensere for manglende erfaring i feierfaget. 
 • Beherske bruk av dataverktøy
 • Førerkort klasse B
 • Oppfylle kravene til politiattest

Språk

 • Norsk

Personlige egenskaper

 • Engasjert og positiv
 • Nøyaktig
 • Ansvarsbevisst
 • Utadvendt
 • Serviceinnstilt
 • Motiverende og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Stillingsstørrelse: 100%
 • Et fagmiljø i utvikling
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksitid i henhold til Grong kommunes retningslinjer
 
Søker må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring ved bl.a. Norges brannskole.
Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold som følge av framtidig organisering. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid. Stillingen avlønnes etter avtale. God pensjonsordning.
 
 

Søknadsfrist: 15. april 2020

 
 

Del stillingen

Selskap

Grong kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Grong

Søknadsfrist

April 15, 2020