banner

 

Vernepleier

 

 

 

Vil du være med å forme morgendagens helsetjenester? Lillehammer kommune etterspør deg som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å utvikle helsetjenestene i kommunen. Hjemmetjenestens visjon er «mestring hele livet». En jobb i hjemmetjenesten vil derfor passe for deg som liker utfordringer og variasjon i arbeidsoppgavene. Du må like å jobbe i et aktivt tverrfaglig miljø, men også kunne jobbe selvstendig. Du må være glad i utfordringer, og møte mennesker med åpenhet og respekt. Ingen dag er lik, men alle dager er viktige. Din kompetanse vil komme til nytte i ulike faglige utfordringer, da du møter mennesker i alle livsfaser og med ulik kulturell bakgrunn.

Hjemmetjenesten i Lillehammer består i dag av 4 avdelinger som yter helsehjelp til hjemmeboende, samt 1 avdeling for praktisk bistand/BPA og hverdagsrehabilitering. Vi har tre avdelinger med til sammen 48 heldøgnsomsorgsplasser(HDO) ved Gartnerhagen 6. I tillegg består Hjemmetjenesten også av tre bokollektiv for personer med demens med til sammen 40 institusjonsplasser fordelt på tre lokasjoner.

Tjenesten har tett samarbeid mellom avdelingene og sektoren for øvrig. Sektoren har nylig startet opp med legevaktsbil og fra høsten 2023 Trygghetspatruljen. Tjenesten jobber også tett opp mot spesialisthelsetjenesten.
I hjemmetjenesten legger vi stor vekt på personsentrert omsorg. Vi er opptatt av å gi individuelt tilpassede tilbud, for å kunne gi best mulig mestring i eget liv.
Vi har flere ledige stillinger:

3 x 100%

1 x 90%

 

Dersom ledighet i andre vernepleier stillinger før søknadsfristen, vil aktuelle kandidater også vurderes til disse.

Turnus med arbeid hver tredje helg.
Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Søkere som av ulike årsaker ønsker redusert stilling blir også oppfordret til å søke. Oppgji hvilken stillingsprosent du ønsker i søknaden

Ved tilbud om stilling er det krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Har du spørsmål? Eller vil du bare høre litt mer om oss? Ta gjerne kontakt med en av oss kontaktpersonene på telefon, eller mail.

 

 • Søknadsfrist: 12.11.2023
 • Arbeidsgiver: Lillehammer kommune
 • Stillingstittel: Vernepleier
 • Stillinger: 4
 • Heltid/Deltid: Heltid, Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100, 90
 • Webcruiter-ID: 4719678122

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og utføre oppgaver i tråd med lovverk og tjenestens kvalitetskrav.
 • Vernepleierens rolle i disse avdelingene er å jobbe med vernepleierfaglige oppgaver, stell og pleie, vurderinger hos den enkelte pasient, samt å tilegne seg kunnskap for å utføre sykepleiefaglige oppgaver/prosedyrer,
 • Bidra til gode pasientopplevelser med mestring, medbestemmelse, mål og muligheter
 • Samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper og ansatte ved andre avdelinger i tjenesteområdet
 • Legemiddelhåndtering etter gitt prosedyre.
 • Fordele arbeidet i avdelingen basert på faglige vurderinger i samsvar med personalets kvalifikasjoner og pasienters behov
 • Vernepleieren medvirker til utarbeidelse av fagprosedyrer i forhold til pasientbehandling, samt til utarbeidelse av tiltaksplaner som skal gjelde for den enkelte pasient.
 • Delta i etablert toppvakts ordning ved de avdelinger dette benyttes
 • Fortløpende kommunikasjon med pasienter og pårørende

 

Kvalifikasjoner

Du må ha norsk autorisasjon som Vernepleier.
Gode norskkunnskaper og eventuelt kunne dokumentere bestått norsk språkprøve nivå B2, for å kunne:

 • samarbeide med samarbeidspartnere, kollegaer og pasient
 • yte forsvarlig helsehjelp
 • beherske medisinske termer
 • dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
 • Du må ha generelle dataferdigheter.

Faglig interesse er en forutsetning. Du må også være ansvarlig, handlekraftig, fleksibel, kommuniserende, selvstendig, motiverende og helhetstenkende.
Førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper

Vi leter etter deg som:

 • ønsker å bidra til god kvalitet på arbeidet som ytes av tjenesten
 • ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø både faglig og kollegialt
 • bidrar til et godt omdømme av tjenesten
 • takler ulike utfordringer og uforutsette hendelser
 • er fleksibel og samarbeider lett med andre
 • er faglig nysgjerrig og selvstendig
 • motiverer andre til utvikling gjennom kollega veiledning og opplæring
 • bidrar aktivt til fagutvikling
 • har erfaring med arbeid med personer med kognitiv svikt/ønske om å lære
 • gode relasjonelle ferdigheter og gode evner til kommunikasjon
 • er løsningsorientert
 • viser engasjement
 • vil tilegne seg kunnskap for å kunne bruke medisinskteknisk utstyr/utføre sykepleierfaglige prosedyrer
 • kan stå i en hektisk og utfordrende arbeidshverdag.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Individuelt tilpasset opplæring
 • Variert arbeidshverdag med mange gode kollegaer, som spiller på lag med hverandre
 • Utfordrende fagmiljø med fokus på kvalitet, utvikling og innovasjon.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver der du får brukt din kompetanse.
 • Flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Gode kolleger som vil ønske deg varmt velkommen
 • Elektronisk prosedyre program; VAR.
 • Elektronisk kvalitetsverktøy med avviksbehandling.
 • Et velfungerende journalsystem som stadig videreutvikles.
 • Konkurransedyktig lønn med kompetansetillegg for relevant etter- og videreutdanning i h.h.t lokal avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Sandland
Avdelingsleder for Skårsetlia bo- og servicesenter, bokollektiv
Telefon:46947581
E-post:[email protected]

Hilde Sønsteli
Avdelingssykepleier Gartnerhagen 6, avd. A
 Telefon:47681301
E-post:[email protected]

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Klikk på aktuell utlysing for mer informasjon.
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Oktober 6, 2023