ULL-Webcruiter-1170x300

 

Avdelingsleder i barnevernstjenesten

 

 

 

Avdelingsleder for mottak og undersøkelsesteam

Ønsker du en dynamisk hverdag og et godt arbeidsmiljø? Da er dette stedet for deg. Vi er et solid og fremtidsrettet barnevern med fokus på struktur og internkontroll. Vi holder høyt faglig nivå og holder oss oppdatert på lover, forskrifter, faglitteratur og forskning. Det er gode muligheter for faglig utvikling, både i form av felles opplæring innad i tjenesten, i samarbeid med andre avdelinger og kurs eller utdanninger eksternt.

Ullensaker barnevernstjeneste har per i dag 57 ansatte, og er organisert med enhetsleder og fire avdelingsledere med ansvar for hvert sitt team: mottak og undersøkelse, tiltak, omsorg og ettervern, samt familie- og nettverksteam. I tillegg kommer kontorfaglig team som understøtter tjenesteproduksjonen vår.

Vi har ledig stilling som avdelingsleder for mottak og undersøkelsesteam.

Arbeidstid: Dagtid, gode fleksitidsordninger
Stillingsstørrelse: 100 %
Lønn: SKO 9454, lønn etter avtale
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Barnevernstjenesten

 

 • Søknadsfrist: 09.11.2023
 • Arbeidsgiver: Ullensaker kommune
 • Stillingstittel: Avdelingsleder for mottak og undersøkelsesteam
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4723409115

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og følge opp medarbeidere, gi saksveiledning, utvikle og drifte avdelingen i tråd med tjenestens strategidokument og internkontroll, gjeldende lovverk og utviklingskrav til tjenesten
 • Ansvar for fag, økonomi og personal i egen avdeling
 • Bistå barnevernsleder med rapportering
 • Sikre at barnevernsfaglige standarder og metodikk gjennomføres og etterleves i avdelingen
 • Pådriverrolle i barnevernstjenestens strategiske kvalitetsutvikling og gjennomføring av barnevernreformen
 • Sikre samarbeid internt og eksternt, samt bidra til at kommunenes overordnede mål for oppvekstreformen nås
 • Bidra til myndiggjøring og medvirkning fra medarbeidere
 • Leder inngår i barnevernets ledergruppe

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid, andre utdanninger kan vurderes.
 • Fortrinnsvis master innen barnevernsfaglige områder. Søkere med solid relevant erfaring (minimum 5 år) fra førstelinje barnevern og relevante videreutdanninger kan søke
 • Ønskelig med ledererfaring og lederutdanning
 • Bred erfaring og høy kompetanse fra kommunalt barnevern, og undersøkelsesarbeid spesielt
 • Veilederkompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God forståelse og ferdigheter i bruk av digitale verktøy
 • Politiattest og sertifikat klasse B er påkrevd ved ansettelse

 

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert
 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Selvstendig og målbevisst
 • Resultatorientert og strategisk
 • Inkluderende, motiverende og tydelig lederstil
 • Lede komplekse arbeidsprosesser
 • Nytenkende, fleksibel og endringsvillig
 • Gode analyseferdigheter og beslutningsdyktig
 • Planleggende og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet og toleranse for stress
 • Entusiastisk og positiv
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

 

Vi tilbyr

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helsepersonelloven § 20a første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

 

2050

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Berit Arnesen
Avdelingsleder
 Telefon:47787046

Kjersti Lindseth
Enhetsleder
 Telefon:48888165

 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Ullensaker kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Berit Arnesen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 47787046
 • Kjersti Lindseth
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 48888165

Lokasjon

 • Jessheim

Søknadsfrist

November 9, 2023