Formidler/publikumsutvikler (søknadsfrist 15.03)

 

Sonja Salkowitch performance på Namdalsmuseet

Er du en historieinteressert og strukturert formidler?

Formidler/publikumsutvikler

Om stillingen

Vi ser etter en formilder og publikumsutvikler som brenner for å engasjere, er imøtekommende, strukturert, og serviceinnstilt. Vi ønsker en kreativ og selvstendig person med god formidlings- og samarbeidsevner, og som har erfaring med formidling til barn/unge og øvrig publikum.

Vi ser etter en formidler som ser museets potensiale, og som kan drive våre store publikumsarrangement i samarbeid med våre andre ansatte.

Ansvarsområde som formidler/publikumsutvikler:

Gjennomføre pedagogiske tilbud, omvisninger og andre formidlingsaktiviteter til barnehage barn, skoleelever og annet publikum
Utvikle nye pedagogiske tilbud og formidlingsaktiviteter i samarbeid med museumsleder
Gjennomføre DKS turneer (ca. 14 dager reising per år må påberegnes)
Markedsføre de ulike tilbud museet har i samarbeid med museumsleder og andre ansatte.
Drifte museets to store publikumsarragement (Kulturmartna og Julemarkedet), inkludert kontakt med utstillere og tett samarbeid med Museumslaget og andre frivillige.
Ansvar for utleie av museets lokaler.
Kontorarbeid tilknyttet arrangement og salg av tjenester.

Krav til søker:

Høyere utdanning.
Relevant formidlingserfaring og være komfertabel med å formidle for et større publikum.
Erfaring med å arbeide i team.
Mulighet til å reise med DKS-turneer i perioder.
Ha gode kommunikasjonsevner – muntlig og skriftlig i norsk (minimum nivå B2), muntlig engelsk.
Grunnleggende IKT kunnskaper
Førerkort, klasse B.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du bør ha:

Erfaring fra arbeid med barn og ungdom.
Forståelse og interesse for museumsarbeid.
Trives med å arbeide både administrativt og kreativt.
Erfaring med sosiale media.
Arrangementserfaring.

Vi tilbyr:

Fast 100 % stilling.
En utfordrende og spennende stilling.
Godt arbeidsmiljø.
Tariffavtale og pensjonsordning i KLP.
Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter avtale – stillingskode 1065 – lønnstrinn 33 – 47.

Generell informasjon

For mer informasjon om stillingen kontakt museumsleder Bjørnar Sellæg tlf. 93 48 12 94.

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk via denne siden.

Se www.namdalsmuseet.no for nærmere informasjon.

Om Namdalsmuseet

Namdalsmuseet er lokalisert på Bjørum, rett øst for Namsos by i Namsos kommune. Museet eies av Namdal museumslag og driftes av Museet Midt IKS.

Museet ble stiftet i 1927 etter folkemuseumsmodellen som distriktsmuseum for hele Namdalen. I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal. Museet består av 24 hus og over 13 000 gjenstander og fotografier. Som kulturhistorisk museum har Namdalsmuseet gjenstander spredt over en rekke tema.

Hovedvekten av samlingen er konsentrert om gammel bondekultur, skog- og utmarkshistorie og hospitalhistorie. De eldste gjenstandene er fra 1500-tallet, men hovedvekten av gjenstander dateres tilbake til 17-, 18- og 1900-tallet.

Museet har mange formidlingstilbud til skoleklasser gjennom hele året og arrangerer blant annet Kulturmartna og Julemarked med ulike aktiviteter både for barn og voksne. Museets område har opp igjennom tiden vært arena både for teater og konserter, noe vi ønsker å utvikle videre. De ansatte på Namdalsmuseet arbeider tett opp mot Namdal museumslag i gjennomføringen av mange av aktivitetene på museet.

Om Museet Midt IKS

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fire avdelinger som er lokalisert i Namsos og på Rørvik: Kystmuseet i Rørvik, Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum, Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Dette er kunst- og kulturhistoriske museer med forvaltningsansvar for 97 kulturhistoriske bygg og ett teknisk-industrielt anlegg. I tillegg yter vi tjenester igjennom Distriktsseksjonen for noen ubemannede museet i regionen.

Museet Midt IKS har dessuten et nasjonalt ansvar for det frede Kystkulturmiljøet på fiskeværet Sør-Gjæslingan og det eneste større bevarte dampsagbruket av nasjonal betydning samt et nasjonalt ansvar for norsk sagbrukshistorie. Museet hadde 38 årsverk fordelt på 89 ansatte siste år.

 

Søknadsfrist 15. mars 2020

 

Arbeidsgiver Museet Midt IKS
Kommune Namsos
Omfang Heltid Varighet Fast

Arbeidssted Namsos

 

Del stillingen

Selskap

Museet Midt IKS

Kontaktinfo

  • Bjørnar Sellæg
  • Tittel: Museumsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 93 48 12 94

Lokasjon

  • Namsos

Søknadsfrist

Mars 15, 2020