Førstekonsulent/seniorkonsulent – KOLT (søknadsfrist 31.01.2020)

 

Har du kunnskap om teknologi i opplæring?

Førstekonsulent/seniorkonsulent

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

KOLT er en utviklingsenhet som skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved Nord universitet. KOLT er universitetets utdanningsfaglige støttemiljø, som i samarbeid med fakultetene jobber for å fremme læring og innovasjon i teknologirike omgivelser.

I Nords strategi for digitalisering er ambisjonsnivået for digitalisering og utdanningskvalitet høyt. Digitalisering utvider handlingsrommet for undervisning og læring, og KOLTs intensjon er å støtte fakultetene i arbeidet med å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.

Nord universitet har et stort geografisk nedslagsfelt. Fleksible studier gjør det mulig for flere å ta del i våre tilbud. Det vil si at våre tilrettelagte utdanningstilbud kan benyttes både av studenter på og utenfor campus. Fleksibel utdanning er også knyttet til studiekvalitet. Slikt arbeid kan føre til et bredere repertoar av undervisningsformer, stimulere til gjenbruk av læringsressurser, skape teknologisk medlæring, gi bedre tilpasning til arbeids- og samfunnsliv, gi økt tilgang til utdanning og bistå i rekruttering av studenter og ansatte.

Om stillingen

Nord universitet har ledig fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent ved Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT). Vi søker etter en medarbeider med erfaring fra IKT i læring, fortrinnsvis innen høyere utdanning, og som er opptatt av digitalisering av læringsprosesser og vurderingsformer og av læring i en digital tid. Det er stor oppmerksomhet om utnyttelse av digital teknologi i tilretteleggingen for læring i høyere utdanning. Stortingsmelding 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning, som ble vedtatt 7. juni, gir klart uttrykk for dette.

KOLT er organisert som en enhet i Studieavdelingen og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. KOLT har for tiden syv fast ansatte og en midlertidig stilling. Stillingen har kontorsted i Bodø.

Adm 1 - kontor 1

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal blant annet arbeide med opplæring og veiledning innen digital eksamen for fag- og administrativt ansatte samt sensorer. Videre skal den som ansettes bistå med opplæring, veiledning og support av fagansatte og superbrukere i universitetets læringsplattform (LMS) samt ta del i administrasjon og drift av systemet. Stillingsinnehaver vil ha delansvar for videoproduksjon i avdelingen. I dette inngår opptak i studio, redigering og publisering av videomateriale samt utstyrsrigging. I tillegg vil vedkommende inngå i team med pedagogiske rådgivere med tanke på pedagogisk bruk av ulike digitale tjenester. Stillingsinnehaver vil være et viktig kontaktpunkt for fag- og administrativt ansatte ved Nord universitet.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Det er videre en forutsetning med relevant administrativ erfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Det er videre en forutsetning med omfattende relevant administrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Gode IT-ferdigheter
Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil være en fordel.
Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet
Nord universitets digitale tjenesteportefølje endres over tid. Per i dag benyttes Inspera for digital eksamen, Canvas som læringsplattform (LMS) og MediaSite til videoproduksjon. Det vil være ønskelig at søker har kjennskap til noen av disse systemene.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

Serviceinnstilling
Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
God prosess- og systemforståelse
Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, samt planlegge og organisere arbeidet
Positiv og løsningsorientert
Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø
Initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
I vurderingen av søkere vil personlige egnethet som er nødvendig for stillingen bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent, Ltr 47 – 56, NOK 428 200 – 496 100 eller kode 1363 seniorkonsulent Ltr 50 – 58, NOK 449 300 – 513 600.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
En arbeidsplass i stadig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder Randi Stemland, tlf. 911 33 755, e-post: [email protected]

 

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 31.01.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Referanse: 30071742

 

Søknadsfrist  31. januar 2020

 

Arbeidsgiver Nord universitet
Kommune Bodø
Omfang Heltid

Varighet Fast

Jobbnorge-ID 179466

Del stillingen

Selskap

Nord universitet

Lenke til firma

https://www.nord.no/no

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Bodø

Søknadsfrist

Januar 31, 2020