Fosterhjemsveileder

 

Barnevern

Barnevernsreformen gir kommunene et økt og helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem og vi søker nå etter en medarbeider som skal ha oppgaver knyttet til veiledning av fosterhjem.

Vi ser etter deg som har evne til å gjøre rede for eget verdigrunnlag og holdninger, og den betydning dette har for handlingsvalg og prioriteringer. Du må ha en væremåte som innebærer å opptre med respekt, ydmykhet og raushet som oppleves støttende, også i uforutsigbare situasjoner.

Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune er en tjeneste med 27 ansatte. Barneverntjenesten er organisert i tre avdelinger; mottak og undersøkelse, tiltak og omsorg som alle har en avdelingsleder som nærmeste leder. Stillingen vil være organisert i avdeling omsorg og ha avdelingsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

Veiledning på individuelt og gruppenivå
Deltakelse i oppfølging og veiledning til biologiske foreldre
Arbeid med blant annet «Trygg base» og traumebevisst omsorg
Gjennomføre kurs og fagdager for fosterforeldre, barneverntjenesten m.fl.
Deltakelse i teamarbeid inkludert veiledning i team og drøfting av saker
Bidra til utvikling av tilbudet
Bidra i arbeidet med Omsorgspakka, et samarbeid med 7 andre barnevernstjenester der vi utvikler et felles veiledningsprogram og rammeverk, som sikrer økt brukermedvirkning og mer forutsigbare tjenester til barn, unge og fosterhjem
Nettverksarbeid og samarbeid med andre instanser
Oppmøte i rettsinstanser

Kvalifikasjoner

Barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier
Forutsatt relevant erfaring, kan søkere med annen utdanningsbakgrunn bli vurdert
Relevant tilleggsutdanning vektlegges
Veilederkompetanse og erfaring fra veiledning
Erfaring fra fosterhjemsarbeid, gjerne erfaring fra å holde kurs og veiledningsgrupper
Du må være opptatt av kompetanse- og fagutvikling, og bidrar til utvikling av kompetansemiljøet
Du har forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer
Erfaring fra førstelinjetjenesten i barnevernet foretrekkes
Kjennskap til fagprogrammet Familia er ønskelig
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Har høy arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø
Kommuniserer på en god og tillitsskapende måte
Er selvstendig, strukturert og lojal
Tenker helhetlig og er løsningsorientert
Tar initiativ til samarbeid, og setter i gang hjelpeprosesser etter behov
Er god til å prioritere
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Faglig sterke, motiverte og nytenkende medarbeidere
Et inspirerende og godt arbeidsmiljø med høy kvalitet
Gode pensjons,- og forsikringsordninger

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Enheten har leasingbiler til disposisjon, men det må påregnes bruk av egen bil etter behov
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 24.06.2021

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Veileder fosterhjem
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4400433862
Startdato: 01.09.2021
Rådhusplassen 3, 2212 Kongsvinger, Norge

 

Kontaktinformasjon

Kristin Midtsund, Enhetsleder
414 03 225

Siw-Anita Seigerud, Avdelingsleder for omsorg
901 03 804
[email protected]

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Kristin Midtsund
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 41 40 32 25

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

April 11, 2021