Fysioterapeut i mestringsteam (søknadsfrist 23.03)

 

Helse og velferd, Nes kommune

Fysioterapeut i mestringsteam

Mestringsteamet jobber målrettet for at innbyggere som opplever endringer i helsetilstand og funksjon, og som har behov for et kommunalt tjenestetilbud skal mestre egen hverdag i eget hjem.

Gjennom god kartlegging og tilrettelegging kan innbyggerne får mulighet til å bruke sine ressurser best mulig. Sammen med innbyggeren og deres pårørende iverksettes løsninger som gjør at innbyggeren blir i stand til å mestre eget liv best mulig.

God brukermedvirkning skal sikres gjennom “hva er viktig for deg samtalen” og definering av brukerens egne mål.

Mestringsteamet er under utvikling og dette er et av de viktigste tiltakene for å tilpasse tjenestene til en økende andel eldre i fremtiden, og en økende andel yngre med behov for sammensatte tjenester.

Nes kommunes mestringsteam er organisert i hjemmetjenesten. Teamet består av helsefagarbeidere/hjemmetrenere, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og vernepleier. Det kan bli aktuelt med turnus/arbeidstidsordning.

Det er ledig vikariat til 30.11.20, med mulighet for fast tilsetting.

Arbeidsoppgaver

Kartlegging og vurdering av brukere
Planlegge, gjennomføre, dokumentere og kontinuerlig evaluere målrettede tiltak hos brukere med mestring som hovedfokus
Bidra til tverrfaglig samarbeid
Gi veiledning, opplæring, opplæring og informasjon til brukere, pårørende, helsepersonell og andre samarbeidspartnere
Bidra til fag og kvalitetsutvikling
Bidra til at at brukere av tjenesten får et forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud
Iverksette fysioterapitiltak i henhold til gitte mål og prosedyrer

Kvalifikasjoner

Fysioterapeut med norsk autorisasjon
Erfaring fra å jobbe i mestringsteam, eller annen relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten
Være løsningsorientert
Kunne jobbe selvstendig og gjøre godt faglig begrunnede vurderinger
Ha evne til tverrfaglig samarbeid
Ha gode kommunikasjonsevner og veiledningsferdigheter
Ha evne til å motivere
Kunne bruke elektronisk journalsystem og generelt data som arbeidsverktøy
Krav om norskferdigheter tilsvarende nivå B2, både skriftlig og muntlig
Må ha førerkort klasse B
Personlig egnethet vektlegges
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Evne til å tenke nytt og utradisjonelt
Være en postitiv kultur og holdningsbærer
Stukturert med høy arbeidskapasitet
Være en god kollega og bidra til et godt arbeidsmiljø
Fleksibel
Vi tilbyr

Et tverrfaglig arbeidsmiljø i en avdeling i utvikling
Varierte og spennende arbeidsoppgaver
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Fysioterapeut i mestringsteamet tilbys å delta på fagmøter i ergo- og fysioterapiavdelingen
Lønn etter gjeldende tariff
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Minst to referanser må oppgis

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søknadsfrist: 23.03.2020

 

Arbeidsgiver: Nes kommune
Stillingstittel: Fysioterapeut i mestringsteam
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4199035146
Stillinger: 1
Startdato: 15.04.2020
Arbeidssted Runnivegen 19, 2150 Årnes

 

Kontaktinformasjon

Atle Jahrn, Fungerende virksomhetsleder
971 46 380

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen.  Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune i Akershus

Kontaktinfo

  • Atle Jahrn
  • Tittel: Fungerende virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 971 46 380

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Mars 23, 2020