Fysioterapeut privatpraktiserende 50% (søkndasfrist 10.02)

 

 

50% driftsavtale for privatpraktiserende fysioterapeut

Ergo- og fysioterapitjenesten, Nes kommune

 

Det er ledig 50% driftsavtale tilknyttet Vormsund fysikalske institutt fra 01.04.20. Det er et veldrevet fysioterapiinstitutt med 4 fysioterapeuter, fordelt på 3 avtalehjemler. Det er ønskelig at tiltredende fysioterapeut har kompetanse på lymfødembehandling, og at vedkommende bidrar til drift og utvikling av instituttet.

Arbeidsoppgaver

Driftstilskuddet skal bidra til å løse kommunens utfordringer i forhold til gjennomføringen av Samhandlingsreformen og skal ha oppfølging av pasienter i alle aldersgrupper, fra 0 til 100 , både i og utenfor instituttet, individuelt og gjerne grupper. Avtalepraksis skal utøves i nært samarbeid med øvrige kommunale tjenester slik at praksis samsvarer med kommunens prioritering.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert fysioterapeut
 • Gjennomført kurset komplett fysikalsk lymfødembehandling.
 • Gjerne kompetanse på onkologi.
 • Variert praksis med erfaring fra privatpraksis, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmebehandling og å holde gruppetimer.
 • Erfaring fra privat praksis, kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid.
 • Kompetanse på veiledning av pasienter og samarbeidspartnere.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Evne til nytenkning, selvstendighet og fleksibilitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet vektlegges

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi tilbyr

Lønn og forpliktelser etter gjeldende avtaleverk/ASA 4313, lover og forskrifter.

Minst to referanser må oppgis

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søknadsfrist:  10.02.2020

 

Arbeidsgiver:  Nes kommune
Stillingstittel:  50% driftsavtale for privatpraktiserende fysioterapeut
Heltid / Deltid:  Deltid
Ansettelsesform:  Fast
Stillingsprosent:  50
Webcruiter-ID:  4180772492
Stillinger: 1

Kontaktinformasjon

Wenche Nabben Logna
Spesialfysioterapeut
63 91 14 48

Elin Mangen
Avdelingsleder
63 91 14 42

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune i Akershus

Kontaktinfo

 • Wenche Nabben Logna
 • Tittel: Spesialfysioterapeut
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 63 91 14 48
 • Elin Mangen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 63 91 14 42

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Februar 10, 2020