Håndverker – prosjektstilling (søknadsfrist 08.03)

 

Vikna_Norveg

Er du en bygningsvern interessert håndverker?

Håndverker (prosjektstilling)

 

Om stillingen

Kystmuseet i Nord-Trøndelag søker en bygningsvern interessert håndverker  for en ett-åring prosjektstilling. Stillingen vil være basert i Rørvik og i perioder på det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan, med mange varierte arbeidsoppgaver.

Vi ser etter en håndverker med gode samarbeidsevner, og som kan arbeide selvstendig og målrettet. Det er også viktig at du er fleksibel og tilpasningsdyktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidsleder/håndverker ved Kystmuseet og fagleder bygningsvern for Museet Midt vil være sentrale samarbeidspartnere.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Jobbe med restaureringsprosjekter og generelt vedlikehold, samt dokumentering
 • Bistå ved rapporteringer til ulike bidragsytere ved behov
 • Praktiske restaureringsoppgaver
 • Tett samarbeid med arbeidsleder/håndverker på Kystmuseet og fagleder bygningsvern i Museet Midt IKS

Krav til søker:

 • Fagbrev eller svennebrev i tømrerfaget (lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning)
 • Kunnskap om byggeskikk
 • Erfaring med bruk av nødvendige digitale verktøy
 • Tilgjengelig å jobbe med arbeidsleder/håndverker på Sør-Gjæslingan i perioder

Det er en fordel om du:

 • Har praktisk erfaring med bygningsvern
 • Har tidligere erfaring med kulturhistorisk arbeid
 • Har formidlingserfaring
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Prosjektstilling (100 %) i ett år
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og et sterkt fagmiljø
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

Generell informasjon

‘For mer informasjon om stillingen kontakt fungerende museumsleder Nina Grindvik Sæternes tlf. 488 80 027..

 

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk via denne siden.

Se www.kystmuseetrorvik.no for nærmere informasjon.

Denne stillingen har en intern søker.

 

Om Kystmuseet

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, og ivaretar et lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke på Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge; Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Rørvik 62 bygg, samt 49 farkoster, 7 888 gjenstander og 5 384 fotografier i vår samling.Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 40 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Museet benytter seg av teater i formidlingen bl.a. gjennom Barnas Skreifestival, Vandreteateret, Småkaillan og Fortellerteater.

Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge, og er utpekt til å være et FYRTÅRN i Trøndelags reiselivsstrategi. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2018 19,20 årsverk (12,5 faste).

Rørvik er et tettsted i Nærøysund kommune med 9 600 innbyggere. Her er det sterk vekst og et yrende arbeidsliv og gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer. Rørvik er et viktig regionalt skolesenter med tilbud fra barnehage til videregående skole og maritim fagskole. Regionen har ett rikt kulturliv og en unik og flott skjærgård.

 

Om Museet Midt IKS

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fire avdelinger som er lokalisert i Namsos og på Rørvik: Kystmuseet i Rørvik, Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum, Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Dette er kunst- og kulturhistoriske museer med forvaltningsansvar for 97 kulturhistoriske bygg og ett teknisk-industrielt anlegg. I tillegg yter vi museumsfaglig tjenester igjennom Distriktsseksjonen i alle kommunene i Namdalen.

Museet Midt IKS har dessuten et nasjonalt ansvar for det frede Kystkulturmiljøet på fiskeværet Sør-Gjæslingan og det eneste større bevarte dampsagbruket av nasjonal betydning samt et nasjonalt ansvar for norsk sagbrukshistorie. Museet hadde 44 årsverk fordelt på 100 ansatte siste år.

 

Søknadsfrist 8. mars 2020

 

Arbeidsgiver Museet Midt IKS
Kommune Nærøysund
Omfang Heltid Varighet Vikariat/Midlertidig
Arbeidssted Rørvik

Del stillingen

Selskap

Museet Midt IKS

Lenke til firma

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Rørvik

Søknadsfrist

Mars 8, 2020