Helse- og velferdssjef (søknadsfrist 10.06)

 

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

 

HELSE- OG VELFERDSLEDER

 

100 % stilling ledig som helse- og velferdsleder fra 1. september 2020.

Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og inngår i dennes ledergruppe.

Helse- og velferdsleder skal koordinere og lede følgende tjenester:

 • Hjemmetjenester (helsetjenester i hjemmet, rus- og psykiatritjenester, ergoterapitjenester og fysioterapitjenester(driftsavtale med kommunen))
 • Institusjonstjenester (helsetjenester i institusjon, støttefunksjoner som kjøkken og vaskeri)
 • Helsetjenester (legetjenester, helsestasjonstjenester, jordmortjenester og folkehelse)
  NAV (kontakt opp mot NAV)

Vi søker

 • Vi søker en helse- og velferdsleder som er strategisk, strukturert og er en synlig leder med evne til å motivere de ansatte. Den som tilsettes må kunne tenke helhetlig og være en lagspiller som samhandler godt med den øvrige kommuneorganisasjonen og andre samarbeidspartnere.
 • Relevant universitets- og/eller høyskoleutdanning. Langvarig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra helse- og sosialsektoren, men også fra annen offentlig og/eller privat virksomhet, er ønskelig. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Leka kommunen er på full fart inn i den digitale verden med stort fokus på den nye velferdsteknologien.

Leka kommune har videre besluttet gjøre et krafttak innenfor en fornyelse og utvidelse av eksisterende bygningsmasse innenfor helsesektoren. Som helse- og velferdsleder vil du bli sentral i denne prosessen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling.
 • Et godt faglig og sosialt miljø.
 • God pensjonsordning.

For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår samt lønn etter avtale.

Søknad med CV, referanser og kopi av attester sendes [email protected].

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju.

 

Søknadsfrist 10.juni 2020

 

For spørsmål om stillingen, kontakt kommunedirektør Oddvar Aardahl (mobil 902 53 969)

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Juni 10, 2020