*Helsefagarbeidarar, *Kjøkken/vaskeri *Helgevaktstillinger (søknadsfrist 09.02)

 

 

Ledig stilling som helsefagarbeidar

 

Utlysing av 64,55% som helsefagarbeidar ved Utneheimen

Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil sie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom.

Vikariatet er ledig frå 1.2.20
I turnus. I hovedsak nattevakter , nokre seinvakter.
Årsturnus ( 52 veker)

Ansvars- og arbeidsområde

 • Legemiddelhandtering
 • MIljøarbeid Det innebærer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak
 • Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard
 • Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingane
 • Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon
 • Halde seg fagleg oppdatert
 • Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem

Kvalifikasjonar

 • Helsfagarbeidar/hjelpepleiar
 • Positiv
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Punktlig og strukturert
 • Assistentar kan søkje
 • Førarkort klasse B
 • Gode norskkunnskapar

 

Ynskjer du fleire opplysningar, kontakt verksemdsleiar Kari Skare Storhei, tlf.: 909 99 842 eller e-post: [email protected]

Søknad med CV, bekrefta vitnemål og attestar må sendast til Ullensvang kommune, [email protected]

Søknad skal merkast med saksnr.  Saksnr.: 20/1065

 

Søknadsfrist: 09.02.20

 

————————————————————————————————————————–

 

Vikariat helsefagarbeidar Utneheimen

 

Utlysing av 80% vikariat som helsefagarbeidar ved Utneheimen

Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil sie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom.

Vikariatet er over 2 år
Stillingen er ledig frå dags dato tom den 31.12.2021
I turnus , dag/sein og tredje kvar helg
Årsturnus ( 52 veker)

Arbeid og ansvarsområde

 • Legemiddelhandtering
 • Miljøarbeid Det innebærer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak
 • Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard
 • Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingane
 • Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon
 • Halde seg fagleg oppdatert
 • Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem ( Profil)

Kvalifikasjonar

 • Helsfagarbeidar/hjelpepleiar
 • Positiv
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Punktlig og strukturert
 • Assistentar kan søkje
 • Førarkort klasse B
 • Gode norskkunnskapar

 

Ynskjer du flere opplysningar, kontakt verksemdsleiar Kari Skare Storhei, tlf.: 909 99 842

 

Søknad med CV, bekrefta vitnemål og attestar må sendast til Ullensvang kommune, [email protected]

Søknad skal merkast med saksnr. Saksnr.: 20/1064

 

Søknadsfrist: 09.02.20

 

—————————————————————————————————————————-

 

Ledig stilling; Vaskeri og kjøken ved Utneheimen

 

Utlysing: vaskeri 80% og helg på kjøken 15% ved Utneheimen

Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil sie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom.

Ansvars og arbeidsområde

Vaskeri:

Vask av arbeidskle, pasientkle og sengkle
Enkel reperasjon av kle
Stryking ved behov

Kjøken:

Tillaging av frukost, lunsj, middag og kvelds. Både for pasientar på institusjonen og til heimebuande
Pakke mat som skal leverast til heimebuande
Bake
Oppvask og anna reinhald på kjøkkenet

Kvalifikasjonar

Spesielle kvalifikasjonar er ikkje påkrevd
Ynskjeleg med erfaring frå arbeid på institusjonskjøkken
Gode norskkunnskapar

Ynskjer du fleire opplysningar, kontakt verksemdsleiar Kari Skare Storhei, tlf.: 909 99 842 eller e-post: [email protected]

Søknad med CV, bekrefta vitnemål og attestar må sendast til Ullensvang kommune, [email protected]

Merk sønaden med saksnr. Saksnr.: 20/1067

 

Søknadsfrist: 09.02.20

 

—————————————————————————————————————————-

 

Faste helgevaktstillingar på Utneheimen

 

Utlysing faste helgevaktstillingar på 14% ved Utneheimen

Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil sie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom.

Ansvars og arbeidsområde

Legemiddelhandtering
MIljøarbeid Det innberer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak
Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard
Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingene
Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon
Halde seg fagleg oppdatert
Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem

Kvalifikasjonar

helsefagarbeidar / hjelpepleiar
Positiv
Engasjert
Gode samarbeidsevner
Fleksibel
Punktlig og strukturert
Førarkort klasse B
Assistentar kan søkje
Førarkort klasse B er ynskjeleg
Gode norskkunnskapar

Ynskjer du fleire opplysningar, kontakt verksemdsleiar Kari Skare Storhei, tlf.: 909 99 842 eller e-post: [email protected]

Søknad med CV, bekrefta vitnemål og attestar må sendast til Ullensvang kommune, [email protected]

Søknad skal merkast med saksnr. Saksnr: 20/1066

 

Søknadsfrist: 09.02.19

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Utne

Søknadsfrist

Februar 9, 2020