Helsefagarbeider (søknadsfrist 16.01)

 

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut www.vds.no

 

Helsefagarbeider

 

Opplysninger om enheten

Vadsø Bo- og Omsorgsenter består av 34 leiligheter fordelt på 5 boenheter. Vi er et døgnbemannet omsorgsenter med tjenester på nivå sykehjem og er organisert med primærgrupper som ledes av sykepleiere. Sykepleierne har et faglig ansvar for tjenestetilbudet til beboerne, og vi har fast tilsynslege knyttet til omsorgsentret. Vi er stertifisert som Livsgledehjem som det første i Finnmark . Tjenestene omfatter blant annet nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. Tjenestene er basert på individuelle behov og er vedtaksfestet. Beboerne inngår leieavtale med Vadsø kommune.

Opplysninger om stillingen

Ved Vadsø Bo- og Omsorgssenter er det ledig fra dd 1 x 60 % fast stilling som helsefagarbeider.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves utdanning som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider med norsk autorisasjon.

Til stillingene er det ønskelig med:

– Medisinkurs er ønskelig, men vi tilbyr e-lærings kurs
– Erfaring fra demensomsorg/geriatri
– Må kunne trives i et aktivt miljø og like å gi av seg selv
– Ha god helse
– Ha gode samarbeidsevner
– Det kreves gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, på nivå tilsvarende B2

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper vi søker:

– Faglig styrke og interesse for eldreomsorg
– Godt humør, stå-på-vilje og motivasjon for jobben
– Evne til refleksjon og læring
– At du kan gå i tredelt turnus, og har god helse
– Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
– Se muligheter, ikke begrensninger

Vi tilbyr

– Et godt og spennende fagmiljø med fokus på gyldne øyeblikk og aktivitet, samt gjøre hverandre god
– Vi jobber aktivt med å ta i bruk velferdsteknologi som kan bidra til økt livskvalitet og mestring
– Vi ble sertifisert som livsgledehjem i november 2019
– Gode muligheter for videreutdanning innen relevante områder
– God opplæring og veiledning
– ABC- demenskurs for alle ansatte

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i hht. tariffavtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften.

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www. vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist  16.01.20

 

Vår ref1616
Merk søknad

Fakta

Selskap Vadsø kommune
Stilling Hjelpepleier
Stillingstype Fast i turnus
Lokasjon Bo og omsorgssenteret

 

Kontakter

Anniken Pleym Karlsen, nestleder
[email protected]
Mobil  92099272  Arbeid  78 94 25 45

Grete Foslund Dahl, Enhetsleder
[email protected]
Mobil  975 05 023  Arbeid  78 94 25 82

Del stillingen

Selskap

Vadsø kommune

Kategorier

helsefagarbeider

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 16, 2020