Psykolog/psykologspesialist 100% fast stilling

 

 

Arbeidssted

Fredrikstadhjelpa 0-16 er en tjeneste som gir hjelp til barn, unge og familier. Vi holder til i Bryggeriveien 2-4 midt i Fredrikstad sentrum.

Stillingsbeskrivelse

Fredrikstadhjelpa 0-16 er en del av etat for Tjenester til barn og familier, under seksjon Utdanning- og Oppvekst.

Tjenesten utvider nå sitt tilbud og søker derfor etter nye medarbeidere, med oppstart høsten 2023. Vi ønsker å være framoverlente og ha medarbeidere som ser verdien av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Hos oss får du muligheten til å utforme nye måter å jobbe på. Vi ønsker ansatte som bidrar til utvikling av avdelingen både faglig og organisatorisk.
Virksomheten tilbyr et lavterskeltilbud til barn, unge og familier i kommunen. Tjenestene skal være lett tilgjengelige og gratis. Vi jobber individuelt med barn og ungdom og samarbeider med alle de er en del av (skole, familie, BUP, PPT, Nav, barneverntjenesten, venner, fritidsaktiviteter). Vi møter barn, unge og familier på deres naturlige arenaer (hjemme, på cafe, på skolen, barnehage, med venner og i fritidsaktiviteter) og i våre lokaler, på dagtid og på kveld etter avtale.

Vi møter hvert enkelt barn, unge og familier der de er, og vårt fokus er brukerstyrt endringsarbeid. Med bruker i fokus, setter vi sammen målet og lager veien videre. Det vektlegges at alle medarbeidere skal jobbe arenafleksibelt og at noe kveldsarbeid må påberegnes. Personlig egnethet er avgjørende.

Vår primære målgruppe er barn og ungdom som har et strev knyttet til sin psykiske helse, utenforskap, rus eller kriminalitet.

Vår avdeling bruker Feedback informerte tjenester (FIT). Med dette søker vi, på en systematisk og brukervennlig måte å skape utvikling og endring.

Vi tilbyr: 

 • Miljøterapi og individuelle samtaler
 • Gruppetilbud for barn, ungdom og foresatte
 • Familieterapi
 • Foreldreveiledning
 • Oppfølging, samarbeid og veiledning til hjem/skole/barnehage/fritid

Hovedoppgaver

 • Endringsarbeid/veiledning til barn, ungdom og deres familier
 • Benytte tilbakemeldinger strukturert i endringsarbeidet.
 • Veiledning/fagstøtte til ansatte og andre samarbeidstjenester.
 • Være en del av laget med barnet/ungdommen.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Delta i fagutvikling og å skape gode tjenester og tilbud til barn, unge og deres familier

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent psykolog
 • Kompetanse og/eller erfaring fra arbeid med barn, ungdom og deres familie med utfordringer med psykisk helse og/eller rus/kriminalitet.
 • Kompetanse og/eller erfaring fra arbeid med barn og ungdom med milde til moderate psykiske vansker og deres familier
 • Det er ønskelig med erfaring med å bruke tolk
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Må ha førerkort og disponere bil.

Personlige egenskaper

 • Er kreativ, nytenkende og mulighetsorientert
 • Har tro på at det bittelille kan ha betydning og potensial
 • Har høy relasjonskompetanse
 • Trives i en hektisk hverdag der dagene ikke er like forutsigbare
 • Er selvstendig, men ser verdien av et team
 • Har evne til å tenke helhet og sammenheng
 • Er modig, engasjert, romslig og kompetent

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et godt og raust arbeidsmiljø
 • Dyktige kolleger med variert faglig bakgrunn.
 • Faglig fellesskap.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjonsordninger i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid, men det påregnes noe ettermiddags/kveldsarbeid
 • Internt psykolognettverk og veiledning
 • Muligheten til Spesialisering etter avtale

Lønnsopplysninger

Du tilsettes i hht Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ , Stillingskode Psykolog eller Psykologspesialist.

Politi / Tuberulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
kunngjøringer/ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innloggingsprosess rettes til Lise Frydenberg
[email protected] tlf. 458 77 881.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

 

Søk

Søknadsfrist: 11.04.23
Utlyst: 17.03.23
Vår ref: 10292

 

 

Søk her

 

 

 • Selskap: Fredrikstad kommune
 • Stilling: Psyk.spes.
 • StillingstypeFast ansatt
 • Lokasjon: Fredrikstadhjelpa 0-16

 

Kontakter

Navn: Kristin Birgitte Grønnerud
Tittel: Familieveileder
E-post: [email protected]
Arbeid: 95828344

Navn: Siv Try Bakke
Tittel: Avdelingsleder
E-post: [email protected]
Arbeid: 95855725

Navn: Gunn-Mari Farbu
Tittel: Virksomhetsleder
E-post: [email protected]
Arbeid: 95077174

 

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Del stillingen

Selskap

Fredrikstad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Kristin Birgitte Grønnerud
 • Tittel: Familieveileder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 95828344

Lokasjon

 • Fredrikstad

Søknadsfrist

April 11, 2023