Logo
 

Avdelingsleder

Hjemmebaserte tjenester, Arendal kommune

Vikariat
Webcruiter-ID: 4364691019
Arendal
 
Søknadsfrist: 05.04.2021
 

 

 

Logo
 

Autorisert sykepleier/vernepleier

Autorisert sykepleier/vernepleier – Hjemmesykepleie Plankemyra, Arendal

Fast
Webcruiter-ID: 4362553607
 
 
Søknadsfrist: 05.04.2021
 
 
 

Logo
 

Autorisert sykepleier/vernepleier

Hjemmesykepleie Plankemyra, Arendal

Fast
Webcruiter-ID: 4360881879
 
 
Søknadsfrist: 05.04.2021
 
 

Logo
 

Autorisert helsefagarbeider / hjelpepleier

Plankemyra bos – forsterket avd, Arendal

Vikariat, Heltid
Webcruiter-ID: 4360385275
Arendal
 
Siste frist: i morgen
 
 
 

Logo
 

Enhet hjemmebaserte tjenester – autorisert helsepersonell – sommervikarer

Sommervikarer autorisert helsepersonell

Vikariat
Webcruiter-ID: 4316996215
Arendal
 
 
Søknadsfrist: 31.03.2021
 
 
 

Logo
 

Sommervikarer til hjemmebaserte tjenester 80 – 100%

Sommervikarer hjemmebaserte tjenester 80 % – 100 %

Sommerjobb, Deltid
Webcruiter-ID: 4317340297
 
 
Søknadsfrist: 31.03.2021
 
 

 

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger. Les mer her
I helse- og levekårssektoren garanterer kommunen nå 100 % fast stilling til nyutdannede med bachelor i sykepleie, vernepleie eller kvalifiserte fagarbeidere som har hatt læretid Arendal kommune. Garantien gjelder såfremt søkeren blir ansatt og de inngår i turnus med økt andel helger, alternativt tilstrekkelig ansatt langvakter.
For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

 

Del stillingen

Selskap

Arendal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Arendal

Søknadsfrist

April 5, 2021