HR-leder (søknadsfrist 22.05)

                       

 

Utfordrende og variert stilling som HR-leder i en organisasjon i sterk utvikling

 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Stiftelsen har som formål å fremme kristen omsorg for mennesker. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Kanskje du blir en av dem?

Det er ledig stilling som HR- leder i Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Stillingen skal bidra til profesjonelle og gode HR-tjenester for flere virksomheter under Haraldsplass Diakonale Stiftelse, samt for Stiftelsen som sådan. De aktuelle virksomhetene er Solli DPS, Siljuslåtten Sykehjem, Haraldsplass Barnevern og Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen. Du kan lese mer om virksomhetene på www.haraldsplass.org.

HR- leder skal yte rådgivning i spørsmål om ansettelsesforhold, lønn og andre personalspørsmål, og bidra til ulike utviklingsoppgaver. HR- leder må være oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner, og bistå daglig leder å tilpasse driften til disse.

Sentrale oppgaver vil blant annet være:

Strategisk HR arbeid og langsiktig planlegging
Utvikling og forbedringsarbeid, være kjent med kvalitetssystemer og medansvar for å initiere nødvendige tiltak ift HR
Oppdatert på nye måter å arbeide på, herunder identifisere gode digitale verktøy for HR og HMS- arbeid.
Samarbeide med bedriftshelsetjeneste og AMU, samt bistå leder ift ansatte som er sykemeldt og tiltak ift sykefravær.
Bistå daglig leder med lønnsforhandlinger og HMS- arbeid
Ansvar for medarbeiderundersøkelser, analyse av disse og utarbeide strategier ift arbeidsmiljøet
Rådgi, evt utarbeide og følge opp planer for kompetanseutvikling
Oversikt og rådgivning om gjeldende forskrifter, lov og avtaleverk.
Samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud
Utarbeide og følge opp personalpolitiske dokumenter
Forberede saker, saksbehandle og følge opp personalarbeid
Bidra i rekruttering av nye arbeidstakere i samarbeid med daglig leder.
Bistå ifm konflikthåndtering

Personlige egenskaper

Være svært fleksibel
Like å jobbe med mennesker og ha gode samarbeidsevner.
Være profesjonell, og bidra til et godt arbeidsmiljø.
Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
Være strukturert, kunne jobbe selvstendig og ha tilfredsstillende IKT-ferdigheter.

Utdanning

Kan være relevant med ulik utdanningsbakgrunn, men minimum bachelornivå, gjerne innenfor et eller flere av fagfeltene HR, personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon.

Organisasjon/ Rapportering

HR- leder vil rapportere i hver av virksomhetene til daglig leder/ institusjonssjef/ direktør. I Stiftelsens arbeid med fellestjenester vil HR- leder rapportere til Økonomidirektør. Det kan bli endringer i organisering.

Gode pensjonsordninger og lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til samfunnskontakt Astrid Aarhus Byrknes på tlf. 913 80 688.

 

Frist 22.05.2020

 

Arbeidsgiver Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Stillingstittel HR-leder

Ansettelsesform Fast

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Kontaktinfo

  • AstridAarhus Byrknes
  • Tittel: samfunnskontakt
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 913 80 688

Lokasjon

  • Bergen

Søknadsfrist

Mai 22, 2020