IKT drift og infrastruktur – Infrastruktur team (søknadsfrist 15.05)

Har du et brennende ønske om å arbeide med standardisering og modernisering innenfor IKT infrastruktur?

IKT drift og infrastruktur – Infrastruktur team

 

Om stillingen

Vi befinner oss i starten av et svært spennende og stort IKT moderniserings- effektivisering og standariseringsprosjekt og søker deg som trives med utfordrende arbeidsoppgaver og ny teknologi. Du må ha et brennende ønske om å arbeide med standardisering og modernisering innenfor IKT infrastruktur. Vi søker nå etter en medarbeider i Oslo. Stillingen hører til en egen faggruppe for IKT infrastruktur. Avdelingen består av 27 hyggelige og kunnskapsrike ansatte lokalisert over store deler av landet. Avdelingen drifter, utvikler og forvalter Fylkesmannens IKT infrastruktur og IKT systemer.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) benytter nettverkskomponenter fra mange kjente produsenter med hovedvekt på Fortinet. Det benyttes VMware for virtualisering med tilknyttede backup og lagringsløsninger fra Veeam og EMC. Totalt har vi driftsansvar for 18 hovedlokasjoner fordelt over hele landet. IT systemene er sentralisert i to felles datasentre. Den totale infrastrukturen har en stor mengde brannmurer, aksesspunkter, switcher og Netscaler for lastbalansering.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. De to sistnevnte kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Kruseduller

Arbeidsoppgaver

Drift, overvåkning og utvikling av nettverksinfrastrukturen (LAN, WAN, WLAN)
Drift og forvaltning av nettverkskomponenter og sikkerhetsløsninger
Drift av det virtuelle miljøet basert på VMware
Herding av tjenester
Drift av brannmurer
Drift og forvaltning av backup og SAN
Drift av fysiske og virtuelle Linux og Windows servere
Drift og oppfølging av branch office løsninger på våre kontorer
Utarbeide og vedlikeholde teknisk systemdokumentasjon
Kvalitetssikring av andres arbeid, i stillingen som seniorrådgiver kan du få et opplæringsansvar innenfor ditt fagområde
Delta i IKT avdelingens øvrige oppgaver
Deltagelse i prosjekter må påregnes

Kvalifikasjonskrav

Solid, allsidig og dokumentert erfaring med drift av IKT Infrastruktur, større datarom med VMware cluster og SAN lagringsløsninger
Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet, minimum tre år
Meget god erfaring med flere av produktene/løsningene som er beskrevet i innledningen
Erfaring med større sentraliseringsprosjekter
God kompetanse på nettverk-infrastruktur og design av nettverk (WAN og LAN) med fokus på IT sikkerhet
Kompetanse på overvåknings- og loggverktøy som Splunk eller lignende

Sertifiseringer på Fortinet NSE, VMware sertifiseringer, brannmurer og rutere uavhengig av produsent eller tilsvarende vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er løsningsorientert og strukturert. Du samarbeider godt med andre, og er opptatt av å holde deg faglig oppdatert. Du er flink til å dele informasjon, er fleksibel og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • faglig og personlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og boliglånsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver stillingskode 1363, kr. 640 000 (ltr. 70) – 704 900 (ltr. 75), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

 

Generelle opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren blir varslet dersom reservasjonen ikke blir imøtekommet, jf. offentleglova § 25. For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt avdelingsdirektør Eldar Hovda på telefon 32 26 66 66 eller på mobil 905 39 395.

 

Om oss

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) er en nyetablert virksomhet, som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). FMFA leverer og utvikler administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene innenfor IKT, dokumentforvaltning, økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning og informasjonssikkerhet.

Hovedkontoret ligger i Arendal og vi har flinke medarbeidere fordelt på 18 kontorsteder samlokalisert med fylkesmannsembetene. FMFA har omlag 200 årsverk.

 

Søknadsfrist 15. mai 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmennenes fellesadministrasjon
Kommune Oslo
Omfang Heltid  Varighet Fast

Arbeidssted Holberg Terrasse, Stensberggata 27

Del stillingen

Selskap

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Kontaktinfo

 • Eldar Hovda
 • Tittel: Avdelingsdirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: telefon 32 26 66 66 mobil 905 39 395

Lokasjon

 • Oslo

Søknadsfrist

Mai 15, 2020