Ingeniør, byggesak og kart / oppmåling (søknadsfrist 27.09)

 

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I

 

Fast ingeniør i kombinert stilling to områder

 

Kort om stillingen

Dette er en fast stilling på 100% der oppgaver kombineres med 50% kommunal saksbehandling, primær byggesaksbehandling, og 50% som kart- og oppmålingsingeniør.

Gratangen kommune er vertskommune innenfor kart og oppmåling for kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen.

Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandler byggesak
 • Saksbehandler i andre saker som berører sektoren.
 • Være med i kommunens strategiske utviklingsarbeid.
 • Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestetilbud.
 • Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak.
 • Prosjektarbeid.
 • Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer.
 • Arbeidsoppgaver etter matrikkelloven, herunder eiendomsmåling, saksbehandling,
  matrikkelføring, publikumskontakt, samt øvrige GIS-relaterte oppgaver.

Den ansatte kan også bli pålagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk.
 • Kunnskap og erfaring innen fagområdet.
 • Gode analytiske evner.
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne.

Ønskelig med:

 • godkjenning som matrikkelfører
 • erfaring med kart
 • erfaring oppmåling
 • erfaring med saksbehandling

Absolutt krav: Minimum førerkort klasse B.

Nærmere opplysning

Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid.

Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår.

Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Public 360 og eByggesak360 som saksbehandlingssystem, samt Leica GPS. Kjennskap til disse systemene vil være en fordel.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål og det bes om at disse tas med dersom du blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP) samt er en IA-kommune.
Fine muligheter for friluftsliv. Ledige barnehageplasser. Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk.

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no.

 

Søknadsfrist 27.09.20

 

Vår ref259
Merk søknad

Fakta

Selskap Gratangen kommune
Stilling Ingeniør
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Forvaltning og utvikling

 

Kontakter

Torbjørn Johnsen, Avdelingsleder
[email protected]
Mobil  414 09 708  Arbeid  414 09 708

Erlis Anderzen, Leder kart og oppmåling
[email protected]
Mobil  971 38 044  Arbeid  971 38 044

Gro Saltvik-Øvergård, Sektorleder
[email protected]
Mobil  948 09 025  Arbeid  77 02 18 00

Del stillingen

Selskap

Gratangen kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Gratangen

Søknadsfrist

September 27, 2020