Avdelingsingeniør i Bygg- og Eiendomstjenesten

 

 

Bygg- og eiendomstjenesten, Grimstad kommune

Grimstad kommune, bygg og eiendomstjenesten forvalter 150 000 kvm bygningsmasse. Enheten består av byggforvaltning, byggdrift, vedlikehold, renhold, boligkontoret og eiendom.

Som avdelingsingeniør i bygg – og eiendomstjenesten vil du være en koordinator mellom forvaltningen og utførende enhet. Du vil jobbe mye med vedlikeholdsplaner og utvikling som skal utføres i bygg og eiendomstjenesten, ofte i samarbeid med andre. Du vil også være en støttespiller for fagleder og prosjektledere.

Stillingen rapporterer til enhetsleder i bygg – og eiendomstjenesten.

 

 • Søknadsfrist: 22.03.2023
 • Arbeidsgiver: Grimstad kommune
 • Stillingstittel: Avdelingsingeniør – bygg og eiendomstjenesten
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4582117559

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering og tegning av prosjekter i bygg – og eiendomstjenesten.
 • Følge opp og utføre prosjekter i linjen etter avtale med overordnede.
 • Overordnet ansvar for prosjektledelse av linje oppgavene på bygg- og eiendomstjenesten.
 • Tegne enkle tiltak og byggesøke.
 • Rapportere om fremdrift og økonomi.
 • Det må også påregnes saksbehandling og utredninger ovenfor administrasjonen og folkevalgte organer.
 • Andre oppgaver som naturlig faller inn under enhetens ansvarsområder.
 • Representere og ivareta kommunens HMS ansvar på byggeplasser og byggeplassforskriften.
 • Ha fokus på god samhandling og kontinuerlig forbedring.
 • Ansvar for samhandling og informasjonsflyt til brukere og fagområdene på BE og ulike
  samarbeidsparter både intern og eksternt.
 • Knytte kontakt og samarbeide med ulike fag – og tjenesteområder både internt og eksternt, f.eks innleide konsulenter

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller annen relevant høyere utdanning på bachelor nivå. Særlig relevant arbeidspraksis kan kompensere for krav til høyere utdanning, og må tydelig fremgå av søknaden.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter, også prosjekteringsverktøy. Kommunen bruker Autocad og
 • Novapoint, det er en fordel å beherske disse.

Vi vektlegger

 • Erfaring som prosjektleder eller byggeleder fra byggeprosjekter og rehabiliterings prosjekter
 • God forståelse for økonomistyring og rapportering
 • Grunnleggende teknisk kompetanse
 • Kjennskap til reguleringsprosesser
 • Sertifisering innenfor prosjektledelse er en fordel, men ikke et krav. Kommunen bruker Prince 2.
 • God kunnskap om tekniske forskrifter, miljøstandarder og anskaffelses/gjennomføringsmodeller for
 • byggeprosjekter
 • Personlig egnethet
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en positiv og engasjert medarbeider til ledergruppen til bygg- og eiendomstjenesten. Fordi stillingen samhandler med flere avdelinger internt og eksternt, er det viktig at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Du må kunne håndtere flere parallelle arbeidsprosesser , være strukturert og drive prosessen fremover. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. Der andre ser problemer er du pådriveren som finner de gode løsningene og gjennomfører.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • En utfordrende og variert stilling med stor bredde
 • Gode utviklingsmuligheter og høyt tempo
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Du blir del av en engasjert og trivelig ledergruppe med stor faglig bredde

Grimstad rådhus, Arendalsveien 23, 4878 Grimstad, Norge

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Marte Almås
Fagleder
+4795206681
[email protected]

Thor Egil Mortensen
Enhetsleder
+4797637755

 

Velkommen til Grimstad kommune!

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.

Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.

«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.
Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.

Grimstad kommune ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.

Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4

Del stillingen

Selskap

Grimstad kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Marte Almås
 • Tittel: Fagleder boligkontor
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 952 06 681
 • Thor Egil Mortensen
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: +47 976 37 755

Lokasjon

 • Grimstad

Søknadsfrist

November 5, 2023