Ingeniører kommunalteknikk (søknadsfrist 10.02)

 

 

Ingeniører Kommunalteknikk

 

Vi har ledig 3 stillinger (100%) som ingeniør innenfor kommunalteknikk, og søker etter deg som ønsker jobb i et aktivt miljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver. Stillingene er fordelt på 1 stilling som Vegingeniør, 1 stilling som ingeniør med ansvar for oppfølging av forvaltningssaker og 1 stilling som VA-ingeniør. Avdeling for kommunalteknikk har i dag 27 ansatte, og har ansvaret for veg, vann og avløp samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, veg/park og grønt på Runni og vann og avløp på Fjellfoten RA

Arbeidsoppgaver

Stilling 1, Vegingeniør:
Trafikksikkerhet.
Prosjektledelse for samferdselsprosjekter og oppgaver innen veg og trafikk og ulike styringsverktøy. Følge samferdselsprosjekt fra tidligfase til avslutning.
Forvaltningsoppgaver (skiltplaner, veiklassifisering, veinormer, samferdselsplaner, parkering og oppfølging av veglys mv.).
Saksbehandling innenfor fagområdet.

Stilling 2, Ingeniør forvaltningsoppgaver:

Oppfølging av eksterne utbyggere innenfor kommunalteknikk. (Veg, vann og avløp).
Avdelingens ressursperson innenfor plan- og byggesaker som omhandler vei, vann og avløp.
Kommunal saksbehandling/oppfølging av reguleringsplaner og utbyggere.
Tett samarbeid med plan- og byggsaksavdeling og avdelingen forøvrig.

Stilling 3, VA-ingeniør:

Planlegge og koordinere kartlegging av feil og mangler på ledningsnettet. Planlegge og følge opp tiltak for reduksjon av fremmedvann.
Kartlegging av ledningsnett.
Oppdatering av kartdatabase.
Befaring med innbyggerne. Grensesnitt eget/privat ledningsnett.
Bidra til utvikling av interne planer og rutiner på avdelingen.
Tett samarbeid med fagmiljøet på avløp.
Saksbehandling.
Kontroll av fakturaer innenfor eget ansvarsområde.
Tett samarbeid med fagarbeider innlekk.

For alle stillingene:

Kontakt med publikum og eksterne aktører
Deltakelse i interne prosesser.
For øvrig delta i avdelingens arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

For alle stillingene:

Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå. Nyutdannede oppfordres også til å søke. Variert og relevant erfaring fra fagområdet kan erstatte utdanningskravet.
Generelt gode datakunnskaper. Det vil bli gitt opplæring i virksomhetens fagsystemer.
Kjennskap og forståelse for lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet.
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Førerkort klasse B.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Erfaring innen offentlig forvaltning er en fordel.
Erfaring innenfor arbeidsfeltet er ønskelig.

For stilling 2 og 3.

Kjennskap til kartverktøy Gemini er ønskelig.

Personlige egenskaper

Av personlige egenskaper vil det legges vekt på fleksibilitet, “stå på vilje”, serviceorientert, gode rutiner og samarbeidsvilje.

Vi tilbyr

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter
Gode muligheter til variert hverdag
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
Relevante kurs
Fleksitidsordning
Tilgang til treningsrom
Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søknadsfrist: 10.02.2020

 

Arbeidsgiver: Nes kommune
Stillingstittel: Ingeniører
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4181239236
Stillinger: 3
Sosial deling :
Arbeidssted Rådhusgata 2, 2150 Årnes

 

Kontaktinformasjon

Solvar Sollied Hanssen, Avdelingsleder kommunalteknikk
47 90 22 76

Malene Olsen, Vegingeniør
99 25 54 87

Liv Thea Hanestad, VA_Ingeniør
99 27 40 72

Pål Myrvold, Driftssjef
41 41 37 02

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune i Akershus

Kontaktinfo

 • Solvar Sollied Hanssen
 • Tittel: Avdelingsleder kommunalteknikk
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 47 90 22 76
 • Malene Olsen
 • Tittel: Vegingeniør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 99 25 54 87
 • Liv Thea Hanestad,
 • Tittel: VA_Ingeniør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 99 27 40 72
 • Pål Myrvold
 • Tittel: Driftssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41 41 37 02

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Februar 10, 2020