Inspektør

Narvik ungdomsskole, Narvik kommune


 

Inspektør/avdelingsleder ved Narvik ungdomsskole 

Som inspektør ved Narvik ungdomsskole vil du jobbe ved en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. 

Narvik ungdomsskole har for tiden 406 elever. Fra 01.08.2021 vil skolens elevtall øke til 610 med tillegg av elever fra Ankenes og Bjerkvik.
Skolen vil nå ledes av rektor, assisterende rektor og tre inspektører. Personalet er satt sammen i 3 «storteam» som ledes av en inspektør for 8. trinn, en for 9. trinn og en for 10. trinn. I tillegg har skolen to rådgivere, en sosialpedagogisk rådgiver og en spesialpedagogisk rådgiver. 

 Søknadsfrist:
03.06.2021
 Arbeidsgiver:
Narvik kommune
 Sted:
Narvik
 Stillingstittel:
Inspektør/avdelingsleder
 Stillinger:
1
 Heltid / Deltid:
Heltid
 Ansettelsesform:
Fast
 Stillingsprosent:
100
 Webcruiter-ID:
4360054814
 Startdato:
02.08.2021
 
 Sosial deling :
   
Arbeidsoppgaver

Inspektør har medansvar for resultatoppnåelsen for Narvik ungdomsskole.

Vedkommende har ansvar for å sikre forsvarlig og riktig kvalitet på tjenesteleveransen innenfor sitt ansvarsområde. Drift av skolen skal skje i samråd med rektor og i henhold til vedtatte planer i enheten.

Fag

 • Se til at enheten drives på en kvalitativt god og forsvarlig måte
 • Se til at driften utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter, prosedyrer og definerte mål for enheten

Økonomi

 • Se til at enheten drives etter de oppsatte rammer

Personal

 • Se til at personalressursene i egen avdeling forvaltes på en måte som ivaretar faglige, menneskelige og økonomiske hensyn
 • Bidra til og ivareta systematisk HMS-arbeid i enheten
Kvalifikasjoner

Nødvendig

 • Søkere må ha universitets- eller høyskoleutdanning som kvalifiserer for undervisning i grunnskolen
 • Gode skriftlige, digitale og muntlige ferdigheter

Ønskelig

 • Utdanning innen skole-/utdanningsledelse, men god og relevant praksis med dokumenterte resultater kan sidestilles
 • Erfaring fra å lede pedagogisk utviklingsarbeid
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
Personlige egenskaper

Skolen søker etter medarbeider med gode relasjonelle lederegenskaper. Du må like å jobbe med mennesker. Ved ansettelse vil personlig egnethet vektlegges. 

 • Gode dialog- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du kan jobbe selvstendig, fleksibelt, strukturert og må være beslutningsdyktig
 • Du har evne til å samarbeide både horisontalt og vertikalt, samt organisere og drive fokusområder i lys av ny læreplan
 • Du er utviklingsorientert med gode evne til refleksjon
 • Du er opptatt av motivasjon, mestring og læring
Vi tilbyr

Ved Narvik ungdomsskole vil du bli en del av et utviklingsorientert og inkluderende arbeidsmiljø.

Som inspektør vil du få en interessant og spennende stilling som gir gode muligheter for personlige og faglige utfordringer i samarbeid med alle ansatte, elever og foresatte tilknyttet skolen.

Ryddige og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn etter gjeldende avtaler.

Som ny i Narvik tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-sfo/barnehage/er-du-ny-i-narvik-kommune/

 

Annet

Personer som har fast arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingene.

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentlighetslova §25 – 2. ledd. Søkere vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Du må legge frem politiattest før du tiltrer stillingen og det er seks måneders prøvetid til stillingen dersom du ikke allerede er ansatt i Narvik kommune. 

Ansettelsen skjer på de vilkår og de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

 

Bjørnsons vei 3, 8517 Narvik, Norge

Map
Ørjan Halvorsen
Enhetsleder/rektor
 93268138
Heidi Sværd Olsen
Assisterende rektor
 41629716

 

Narvik kommune – et samfunn i utvikling

 Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

 Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027. 

 

Narvik kommune – et samfunn i utvikling

Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa.

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027.

 

 

Del stillingen

Selskap

Narvik kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Narvik

Søknadsfrist

Juni 3, 2021