Kantor / kirkemusiker (søknadsfrist 03.05)

Efteløt kirke info - Efteløt menighet

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/kirkemusiker

 

Kongsberg kirkelige fellesråd

I Kongsberg kommune bor det over 27.000 personar. 19000 i Kongsberg og 8000 i Sandsvær som er primærområde for denne stillingen. I Kongsberg kommune er det 5 sogn og 6 kirker og et kapell. Mellom anna to middelalderkirker som nå er under restaurering. I Kongsberg kirke er det kjende Glogerorgelet og et årlige Glogerfestspill primært knytt til Kongsberg kyrkje. I Sandsvær er det fire sogn/kirker. I Hedenstad kirke er det et 11 stemmers orgel bygget i 1981 av “Bruno Christensen & sønner”. I Efteløt vil et 22 stemmers orgel frå Ryde & Berg stå ferdig i 2021. Komnes kirke har et orgel med 9 stemmer bygget av “Gangfløt orgelbyggeri” i 1980. Tuft kirke har et 14 stemmers orgel fra 2002, bygget av “Bruno Christensen & sønner. Det er 3,5 kantorstillinger i kommunen. Det er et kirkekontor i Kongsberg og et i Sandsvær. På kontoret i Sandsvær er det kantor/organist i en og en halv stilling, to prester, avdelingsleder, barne og ungdomsdiakon og 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere. Ansatte har kontorer i et funksjonelt menighetshus i Efteløt. I Kongsberg kirkelige fellesråd er det 21 ansatte.

Kongsberg kirkelige fellesråd har ledig fast 100% stilling som kantor/kirkemusiker.

Tenesteområdet er hele fellesrådsområdet, men stillingen er primært knyttet opp mot Sandsvær og menighetene i Hedenstad og Efteløt.

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Korvirksomhet for barn/unge og voksne
 • Kontakt med øvrig musikkliv og enkeltpersoner for deltaking i gudstenester.
 • Orgelelever
 • Konsertvirksomhet
 • Øvrige kirkemusikalske oppgaver
 • Delta på stabsmøter og andre planleggingsmøter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning
 • Erfaring fra korvirksomhet og arbeid med barn og unge
 • Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med IKT-vertøy og sosiale medier i arbeidet
 • God kjennskap til Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Engasjement for å jobbe i menighet
 • Evne til å kommunisere
 • Evne til å motivere og inspirere frivillige medarbeidere
 • Evne til å arbeide strukturert, både selvstendig og i samarbeid med stab og frivillige
 • Initiativrik når det gjelder musikalsk allsidighet i menighetsarbeidet
 • Beherske ulike stilarter og samspillformer
 • Evne til å inkludere barn og unge i menighetens musikkliv

Annet

 • Tilsetting skjer med Kongsberg kirkelige fellesråd som arbeidsgiver.
 • Arbeid på kveld og helg må påregnes
 • Delta i streaming og evt digitale produksjoner
 • Søkere må være medlem av Den norske kirke.
 • Den som ansettes må disponere bil
 • Godkjent politiattest leveres ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og KAs avtaleverk. Pensjonsordning i KLP.

 

Søknadsfrist: 03.05.2021

 

Arbeidsgiver: Kongsberg kirkelige fellesråd
Sted: Kongsberg
Stillingstittel: Kantor/kirkemusiker
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4377793427
Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg, Norge

 

Kontaktinformasjon

Oddvar Etnestad, kirkeverge
975 99 446

Randi Lie, daglig leder
901 16 365

 

Hedenstad kirke info - Hedenstad menighet

 

Del stillingen

Selskap

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

 • Oddvar Etnestad
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 975 99 446
 • Randi Lie
 • Tittel: Daglig leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 901 16 365

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

Mai 3, 2021