Fåberg kirke – Norske kirker
 

Lillehammer kirkelige fellesråd

Kantor / organist / kirkemusiker – 60% stilling

 

LEDIGE STILLING – Lillehammer kirkelig fellesråd

Lillehammer, småbyen med ca 28.000 innbyggere ved nordenden av Mjøsa, byr på rike muligheter til kultur og friluftsliv. Områdene rundt byen gir gode muligheter til naturopplevelser både sommer vinter. Med en hyggelig atmosfære er byen et godt sted å være.

Kantor / organist / kirkemusiker – 60% stilling –

Stillingen kan gjerne kombineres med 40%-stilling som menighetspedagog med hovedvekt på musikk – da får du en 100%-stilling

Vi har ledig stilling som kantor / organist / kirkemusiker i 60% med hovedarbeidssted i Fåberg kirke. Stillingen er ledig fra 15.april 2021 – eller så snart som mulig.

Fåberg menighet er en av seks menigheter i Lillehammer kommune og ligger lengst nord i kommunen. Menigheten har ca 2100 medlemmer, og den er en typisk folkekirkemenighet med god oppslutning om kirkelige handlinger. Fåberg menighet omfatter tettstedene Fåberg, Jørstadmoen og Rudsbygd/Buvollen. På Jørstadmoen ligger barneskolen, to barnehager, Jorekstad idrettsanlegg, svømmehall og forsamlingshus. Her er også den største arbeidsplassen i soknet, Jørstadmoen militærleir. Utover tettstedene er det mange som bor spredt, på gardsbruk og i tilknytning til disse.

Fåberg kirke er en korskirke i tømmer fra 1727. Den har et 18 stemmers orgel fra 1970 (Norsk orgel og harmonium fabrikk) og piano.

I Lillehammer kommune finnes det bl.a i Lillehammer kirke et 41 stemmers Rieger orgel (2001) og Steinway flygel. I Nordre Ål kirke et 17 stemmer Gustavson orgel (1996)

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Spilling ved gudstjenester, begravelser og vielser.
 • Utvikle et allsidig kirkemusikalsk arbeid.
 • Samarbeide med frivillige i menigheten og lokalt kulturliv.
 • Kirkemusikerne i Lillehammer samarbeider i team, og spiller derfor i byens kirker ved behov.
 • Det vil bli utarbeidet en egen stillingsbeskrivelse for stillingen.
 • Vi søker etter en person som har engasjement i arbeid med gudstjenester og andre kirkelige handlinger, korledelse, konsert og kulturaktiviteter, og som ønsker å bevare og fremme det musikalske mangfoldet i menigheten. Menigheten har kirkeband, ungdomskor og forsangergruppe. Menigheten bruker den rytmiske serien i hovedgudstjenesten.
 • Det er ønskelig at søker har kantorutdanning og kirkemusikalsk praksis. Søkere med annen relevant utdanning og praksis vil også bli vurdert. Personlig egnethet og evne til å samarbeide vil bli vektlagt.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Det må fremlegges politiattest ved ansettelse.

Aktuelle arbeidsoppgaver som menighetspedagog/trosopplærer:

 • I samarbeid med andre menighetspedagoger delta på barnehagesamlinger, trosopplæringstiltak i gudstjenester, korarbeid, konfirmantleir, Ung messe med mer.
 • I alle disse oppgavene vil du ha hovedansvar for musikk og musikkutstyr

Det må komme tydelig fram i søknaden om du ønsker å kombinere disse to stillingene – eller om søknaden gjelder bare kantor / organist /kirkemusiker.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk i KAs tariffområde.
Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer, og med 6 måneders prøvetid. Pensjonsinnskudd i KLP med 2% av brutto lønn.

Tiltredelse 15.april eller etter avtale
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøvespill

 

Søknadsfrist: 9.april

 

Arbeidsgiver: Lillehammer kirkelige fellesråd
Sted: Lillehammer
Stillingstittel: Kantor / organist / kirkemusiker – 60% stilling
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 60
Webcruiter-ID: 4359374479

Søknad sendes via webcruiter – www.kirkejobb.no

 

Fåberggata 128, 2615 Lillehammer, Norge

 

Kontaktinformasjon

Morten Halling på telefon:, kirkeverge
907 93 177  /  979 91 302
[email protected]

Gunnar Melbø, kantor
958 29 729
[email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

 • Morten Halling
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 907 93 177 979 91 302

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

April 9, 2021