Det er ledig 100 % fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker i Stjørdal kirkelige fellesråd med tiltredelse 14. desember 2020. 

Se hele utlysningen ved å trykke på linken under.

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4295687442?link_source_id=0

For nærmere opplysninger kontakt kirkeverge Oddbjørn Eide tlf. 922 60 133

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

 

Kontakt