Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Barnevernskonsulent/familierettleiar (søknadsfrist 12.06.2024)
Samnanger kommune
Samnanger kommune22 May 2024
Lærer i 80 % vikariat og SFO-leder fast 80% - Søndeled skole (forskjellige søknadsfrister
Risør kommune
Risør kommune21 May 2024
Lærer i 80 % vikariat og SFOleder fast 80% - Søndeled skole (forskjellige søknadsfrister
Risør kommune
Risør kommune21 May 2024
Lærer i 80 % vikariat og SFOleder fast 80% - barneskole (Søknadsfrist 02.06.2024)
Risør kommune
Risør kommune21 May 2024
Vormsund skole - MIljiøterapeut 55% fast (søknadsfrist 03.06.2024)
Nes kommune
Nes kommune21 May 2024
Vikedal skule: Undervisningsstillinger (søknadsfrist snarest)
Vindafjord kommune
Vindafjord kommune21 May 2024
Kontaktperson barnevern, fastlege, norsklærer og leder flyktningtjenesten (søknadsfrist 27.05.2024)
Rauma kommune
Rauma kommune16 May 2024
Rælingen kirkelige fellesråd - Assisterende kirkeverge 100% fast (Søknadsfrist 02.06.2024)
Rælingen kirkelige fellesråd
Rælingen kirkelige fellesråd15 May 2024
Lærer i 100 % vikariat - Risør barneskole (Søknadsfrist 02.06.2024)
Risør kommune
Risør kommune15 May 2024
Avdelingsleder, hjemmetjensten (søknadsfrist 02.06.2024)
Klepp kommune
Klepp kommune15 May 2024
Undervisningsstilling 100% fast, Orstad skule (søknadsfrist 29.05.2024)
Klepp kommune
Klepp kommune15 May 2024
Lærarar 100% fast og vikariat, Nordbygda skule (søknadsfrist 24.05.2024)
Masfjorden kommune
Masfjorden kommune15 May 2024
SFO-leder - 80 % fast stilling, Søndeled skole Fast (Søknadsfrist 28.05.2024)
Risør kommune
Risør kommune15 May 2024
Fusa vgs: Lærar naturbruk / akvakultur vikariat (søknadsfrist 17.12.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune08 Jan 2024
Fusa vgs: Lærar naturbruk / akvakultur vikariat (søknadsfrist 17.12.2024))
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune01 Dec 2023
Nord-Hålogaland bispedømme - Prestestillinger (forskjellige søknadsfrister)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme22 Nov 2023