KATEKET – 100%

 

Arbeidsgiver: Volda Kyrkjelege Fellesråd

Sted: Rådhusgata 6a, 6100 Volda

Stillingstittel: Kateket

Søknadsfrist: 03.01.2023

Volda kyrkjelege fellesråd har ledig stilling som kateket frå 1.september 2022

Kateketen har Volda kommune som tenesteområde og fast kontorarbeidsplass ved Volda kyrkjekontor saman med resten av staben. Kyrkjekontoret ligg i godt utstyrte moderne lokale, like ved Volda kyrkje.

Kateketen er leiar for undervisningsarbeidet og truopplæringsteamet vårt. I trusopplæringsteamet har vi kateketen og to trusopplæringsmedarbeidarar i deltidsstillingar

Følgjande område er prioritert i undervisningsarbeidet:

• Trusopplæring inkl. konfirmantarbeid

• Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidarar og leiarar

• Samarbeid kyrkje – skule/barnehage

Eitt viktig satsingsområde dei næraste åra er:

• Vidareutvikling og revisjon av trusopplæringplanane for alle sokna.

Vi søkjer etter ein medarbeidar med høgare utdanning, slik kvalifikasjonskrav og tenesteordning for kateketar krev, men vil også vurdere søkjarar med anna relevant utdanning.

Vidare legg vi vekt på:

• Leiarerfaring

• Erfaring frå og interesse for arbeid med barn og ungdom

• Erfaring frå og interesse for leirarbeid

• Erfaring frå frivillig kyrkjeleg arbeid

• Evne til å skape gode relasjonar

• Evne til samarbeid og teamtenking

• Evne til å arbeide sjølvstendig og målretta

• Evne til å koordinere mange og ulike oppgåver på same tid

• God skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne

• Erfaring i bruk av MS Office og programvare for kyrkja

• Erfaring frå informasjonsarbeid, bruk av nettsider og sosiale media

For å kunne utføre arbeidsoppgåvene i heile tenesteområdet må kateketen ha førarkort og disponere bil. Han/ho som vert tilsett må vere medlem av Den norske kyrkja. Elles skjer tilsetjinga i samsvar med Kvalifikasjonskrav og tenesteordning for kateketar, gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale for kyrkjeleg sektor.

Det er utarbeidd stillingsomtale for kateketstillinga i Volda kommune.

Vi nytter intervju som ein del av vurderinga av søkjarane.

For nærare opplysningar ta kontakt med kyrkjeverje Jostein Stråbø på tlf. 91663549 eller kateket Constanze Lindner tlf. 97179970.

Søknad med CV vert å sende Volda kyrkjelege fellesråd, postboks 17, 6101 Volda

eller [email protected] innan den 9. juni 2022

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Volda Kyrkjelege Fellesråd
Adresse: Rådhusgata 6, 6100 Volda
Hjemmeside:

https://www.volda.kyrkja.no

Facebook:

https://www.facebook.com/Volda.Kyrkje

 

Fellesrådsområdet har seks sokn, Volda, Hornindal, Dalsfjord, Kilsfjord, Austefjord og Storfjorden, med kvar si kyrkje. Vi har tre sokneprestar, kyrkjeverje, kateket, to trusopplæringsmedarbeidarar (50% + 20%) og to sekretærar (100 % + 60%) med heile kommunen som tenesteområdet. Volda sokn har kantor og kyrkjetenar i heile stillingar og ein ungdomsarbeidar/diakoniarbeidar i 60%. Dei andre sokna har kyrkjetenar- og organiststillingar tilpassa talet på gudstenester og kyrkjelege handlingar.

Volda kommune ligg i søre delen av Sunnmøre. Naturen er vakker, skiftande med fjordar, dalar og fjell, som gjev rikeleg høve til friluftsliv og rekreasjon heile året. Folketalet var 10809 ved årsskiftet og 8240 eller 76% av desse er medlem av Den norske kyrkja. Volda er kjend som skulestad. Her er vidaregåande skule med mange ulike liner, både allmenn- og yrkesretta, og høgskule med til 4500 studentar. Høgskulen og Fylkessjukehuset er store arbeidsplassar i kommunen.

 

Søknadsfrist: 03.01.2023

 

Send søknad til:
[email protected]

Om stillingen
Antall stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Prosent: 100 %
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Offentlig
Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag
Arbeidstid: Dagtid, Kveld
Oppstart: 01.09.2022

 

Kontaktperson for stillingen

Jostein StråbøKyrkjeverje
Telefon: 916 63 549
Epost: [email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Volda kyrkjelege fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

  • Jostein Strabø
  • Tittel: Kyrkjeverje
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 916 63 549

Lokasjon

  • Volda

Søknadsfrist

Juni 9, 2022