Kirkeverge Gjøvik (søknadsfrist 16.10)

 

Gjøvik Kirkelige Fellesråd, Gjøvik

Kirkeverge Gjøvik

 

Gjøvik kirkelige fellesråd lyser nå ut stilling som kirkeverge i 100% stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve daglig ledelse og forvaltning av fellesrådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer, budsjett, gjeldende lover og forskrifter.
 • Forvalte gravferdsloven.
 • Arbeide utadrettet, fronte og fremme kirkens interesser overfor kommunens politikere og befolkning.
 • Være en synlig representant for kirken i møte med offentligheten og media
 • Budsjett/økonomiansvar. Forvalte økonomi og eiendommer på ansvarlig måte
 • Lede og utvikle medarbeiderne og organisasjonen, og være en dyktig arbeidsgiver som kan vise inkludering og klokskap.
 • Lede strategi- og utviklingsarbeid i denne endringstid, tenke helhet med sikte på å
  skape en felles organisasjonskultur.
 • Bidra til å skape gode relasjoner og samhandling med og mellom menighetene.
 • Sørge for god forvaltning og drift av bygninger og gravplasser.
 • Være saksbehandler og sekretær for fellesrådet og andre utvalg.
 • Samarbeide med KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) og delta i kirkelig nettverk
  nasjonalt og regionalt.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • God kompetanse innen administrasjon, økonomi og ledelse
 • Kjennskap til kommunal og offentlig forvaltning
 • God kunnskap om den norske kirkes verdigrunnlag og organisering
 • Erfaring og kunnskap om endringsledelse
 • Medlem av den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å profilere kirken
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se og utvikle medarbeidere
 • Personlig egnethet og engasjement vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning pt KLP med 2 % innskudd i bruttolønn

Søkere bes oppgi referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist: 16.10.2020

 

Send søknad til: [email protected]

Om stillingen

Stillingstittel: Kirkeverge
Sted: Strandgata 13 a, 2815 Gjøvik
Ansettelsesform: Fast
Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger:1
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: Etter avtale

 

Kontaktperson for stillingen

Dag Landmark, Leder Gjøvik kirkelige fellesråd
Telefon: 414 75 900
[email protected]

 

Hjemmeside:
https://kirken.no/gjovik

Gøvik kommune har 30580 innbyggere og tilhører Hamar bispedømme. I Gjøvik kommune er det 8 kirker, 2 gravkapell og 7 gravplasser. Fellesrådet har for tiden 35 ansatte som utgjør 27 årsverk og forvalter et budsjett på omlag 30 millioner.

Det legges stor vekt på samhandling mellom kirkens ulike arbeidsgiverlinjer. Kirkens organisasjon lokalt og sentralt er i endring. Det foregår allerede et utstrakt samarbeid mellom kirkevergene i nabokommunene som utgjør Toten prosti. Kirkevergekontoret er lokalisert i moderne kontorer i Gjøvik sentrum og er samlokalisert med prost og kirkekontor.

Del stillingen

Selskap

Gjøvik kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Gjøvik

Søknadsfrist

Oktober 16, 2020