Kokk – 100% fast stilling (søknadsfrist 15.02)

 

Askvoll omsorgssenter 2

 

Ledig stilling som kokk – 100% fast stilling

Kjøkkenet ved Askvollheimen har ledig 100% fast stilling som kokk frå 01.05.20. Ny stilling er knytt til vedtak om endring frå kok/kjøl til kok/server

Arbeidsoppgåver:

Produksjon av varm og kald mat
Menyplanlegging
Bestilling/ta imot varer
Oppvask/reinhald av kjøkken, samt førefallende arbeid på kjøkken
Arbeide for eit godt mattilbod for pasientane
Arbeide i tråd med lovpålagte kvalitetsstandardar
Kjøkken nyttar Aivo som planleggingsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve
Er medansvarleg for at den totale pleie- og omsorgstenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål

Kvalifikasjonar:

Fagbrev som kokk
Erfaring frå arbeid som institusjonskokk er ein fordel
Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett
Må ha grunnleggande IKT-kompetanse
Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

Fagleg interessert
Nøyaktig, ansvarsbevisst
Arbeide systematisk i eit hektisk miljø
Lojal og bidra til eit godt arbeidsmiljø
Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande
Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt.
Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing

Vi tilbyr:

Garantiløn for fagarbeidarar, alle fagarbeidarar får kr 10 000,- i tillegg til garantiløn
Pensjonsordning i KLP
Flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune

Fylke: Vestland
Jobbtype: Fast  Heiltid/Deltid: Heiltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 15.02.2020

 

Tiltreding: 01.05.2020

Arbeidsstad: Askvollheimen

 

Kontaktpersonar:

Brita Heggland

mob: +47 95925165

Sara Osland

tlf: +47 57734512

 

Heimeside:
www.askvoll.kommune.no
Adresse: Askvollhimen 6980 Askvoll

 

Askvoll kommune

Askvoll kommune ligg på kysten av Vestland fylkeskommune, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

Del stillingen

Selskap

Askvoll kommune

Kategorier

kokk

Kontaktinfo

  • Brita Heggland
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 959 25 165
  • Sara Osland
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 57 73 45 12

Lokasjon

  • Askvoll

Søknadsfrist

Februar 15, 2020