Kommunalsjef kultur og oppvekst (søknadsfrist 12.08)

 

Kommunalsjef kultur og oppvekst

 

Er du en strategisk og samlende toppleder som vil være med å styrke og videreutvikle Grimstad kommune sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere?

Kommunalsjefen har ansvar for å lede tjenesteområdene oppvekst og kultur. Dette innebærer planlegging, samordning, utvikling og administrasjon av kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole, voksenopplæring, flyktningetjeneste, PPT, spesialpedagoger i barnehager, kultur, bibliotek og kulturskole. Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og blir en viktig bidragsyter i styring og strategisk utvikling av kommunen.

Som kommunalsjef må du ha fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestene innenfor sektoren.Kommunalsjefen skal lede og videreutvikle et tverrfaglig kompetansemiljø, hvor evnen til å spille på hverandre for å skape helhetlige løsninger må vektlegges. En sentral oppgave for kommunalsjefen vil være å videreutvikle gode tjenester innenfor sektorens økonomiske rammer. Sektoren har i dag i underkant av 600 årsverk. Det jobbes med strukturelle endringer, et omfattende arbeid som vil fortsette frem over i tid. Det vurderes også om det skal gjennomføres en organisasjonstilpasning med utgangspunkt i justert strategiplan, noe som kan påvirke stillingens omfang og innhold.

På nasjonalt og lokalt nivå har man fokus på å styrke samarbeidet på tvers av sektorer, både på system- og individ nivå. Seksjon for kultur- og oppvekst og helse- og omsorg ivaretar oppgaver av stor betydning for barn og unge i Grimstad og deres foresatte og familier. Seksjonene arbeider målrettet sammen for å utvikle barn og unges opplevelse av tillit, mestring, kompetanse og ferdigheter. Dette er avgjørende for deres muligheter, valg og mestringsstrategier, i eget liv og som bidragsyter i felleskapet. Dette er et viktig arbeid hvor du vil ha en sentral rolle med å lede- og videreutvikle seksjonens tjenester tverrsektorielt.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentliggjort (offentlighetsloven §25).

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå eller tilsvarende. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring i ett eller flere av sektorens faglige arbeidsfelt blir vektlagt
 • Solid ledererfaring fra komplekse virksomheter, da aller helst innen offentlig forvaltning. Det vektlegges at erfaringen innehar økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og resultat- og utviklingsansvar
 • Erfaring fra større strukturelle endringsprosesser

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsferdigheter
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til strategisk tenkning
 • Evne til å se helhet
 • Etisk bevissthet

Vi tilbyr

 • En interessant og spennende jobb, der du får være med å gjøre en forskjell for barn og unge
 • En stilling der du skal bidra med å arbeide med de store linjene
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling

 

Søknadsfrist: 12.08.2020

 

Arbeidsgiver: Grimstad Kommune
Sted: Grimstad
Stillingstittel: Kommunalsjef kultur og oppvekst
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4263421915
Stillinger: 1
Arbeidssted Arendalsveien 23, 4878 Grimstad

 

Kontaktinformasjon

Lars Inge Holte, Stillingsansvarlig, Activepeople AS
91 89 43 06

Tone Marie Nybø Solheim, Kommunedirektør Grimstad kommune
90 63 94 02

 

Velkommen til universitetsbyen og teknologisenteret Grimstad.

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring. Grimstad er Agders største vekstkommune, og vi har attraktive boområder for alle behov. Grimstad var en av landets første sykkelbyer, og vi har et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.

Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt, og de skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.I Grimstad kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Vi arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.

Del stillingen

Selskap

Grimstad kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Grimstad

Søknadsfrist

August 12, 2020