Kommunalsjef oppvekst og familie (søknadsfrist 05.10)

 

Leka kommune er en av landets minste kommuner med ca. 600 innbyggere. Du finner oss lengst nord i Trøndelag med storhavet som nærmeste nabo i vest. Vi er omgitt av storslagen natur med rike muligheter for friluftsliv. I 2010 ble Leka kåret til Norges geologiske nasjonalmonument, og i 2019 ble Leka – som en del av Trollfjell Geopark anerkjent som UNESCO Global Geopark. Leka kommune har kjempet lenge mot tvangssammenslåing, og har lyktes med få Stortingets aksept for at vi er best tjent med å opprettholde vår selvstendighet selv om vi er en liten kommune. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer.

 

 

Overordnet administrativt, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for:

 

 • Skole, barnehage og SFO. Leka barne- og ungdomsskole har 62 elever fordelt på ti klasser, en lærerstab med god kompetanse, og tilbud om SFO og leksehjelp. Barnehagen drives i nytt bygg, hvor det for øyeblikket er rundt 20 barn fra ett år og opp til skolealder. 

 

 

 • Kultur, bibliotek og musikk- og kulturskole. Kulturområdet ledes av konsulent med lang og bred erfaring. Biblioteket inkluderer skolebiblioteksamling og har lokaler på skolen. Musikk- og kulturskolen er populær blant elevene, og erfaringsmessig en god start for mange som fortsetter med musikk som jobb eller privat. 

 

 

 • Voksenopplæring og flyktningetjeneste. Voksenopplæring i norsk og samfunnskunnskap tilbys gratis også til personer som formelt ikke har rett eller plikt til å gjennomføre kursene. Kommunen bosatte de første flyktningene i 2016, og denne høsten flytter de siste for å fortsette på videregående skole. Flyktningtjenesten vil derfor opphøre nå, og men vil bli bemannet igjen dersom aktuelt.

 

 

 • Barnevern, PPT og kommunepsykolog. PPT, barnevernstjenester og kommunepsykolog er tjenester kommunen enten kjøper fra nabokommunen, eller som inngår i IKS

 

 

I stillingen inngår blant annet oppgaver som personalarbeid, budsjettarbeid, saksbehandling og saksforberedelse til politiske utvalg, faglig veiledning/utvikling, representasjon i utvalg eksternt og internt.

 

Stillingen er direkte underlagt kommunedirektøren og inngår i ledergruppen.

 

 

KOMPETANSE OG EGENSKAPER

 • Høyere pedagogisk utdanning med videreutdanning innen ledelse. Erfaring kan kompensere for kravet om lederutdanning.
 • Erfaring innen ledelse og personalansvar økonomistyring, arbeid i offentlig forvaltning.
 • Interesse og erfaring med bruk av digitale verktøy
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Du er en inkluderende og initiativrik leder, som gjennom motivasjon og målfokus, klarer å skape gode relasjoner og resultater
 • Personlig egnethet vektlegges ved valg av kandidat

 

VI TILBYR

 • Spennende stilling i en liten og oversiktlig organisasjon
 • Engasjerte og kompetente medarbeidere 
 • Lønn etter avtale; pensjon og forsikring gjennom KLP
 • Tilskuddsordning for bygging av helårsbolig
 • Tilskudd til flytteutgifter 

 

 

Snarlig tiltredelse.

 

 

For ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med kommunedirektør Oddvar Aardahl tlf. 902 53 969 eller Hege Svendsen hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920. Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

 

 

Søknadsfrist: 5. oktober

 

 

Leka Kommune
Leknesveien 67
7994 Leka
Søknaden merkes: 4291416731

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Oktober 5, 2020