Sandefjord kommune Sandefjord medisinske senter

Vil du være med å videreutvikle Sandefjords helsesatsing?

Kommuneoverlege kliniske legetjenester

 

Om stillingen

Kommuneoverlegefunksjonen er delt i to, med en kommuneoverlege med samfunnsmedisinsk rådgivende funksjon tilknyttet kommunalsjef helse, sosial og omsorg, og en kommuneoverlege som er leder av enheten kliniske legetjenester. De kliniske legetjenestene er organisert under seksjon Sandefjord Medisinske Senter.

Det er utarbeidet en plan for legetjenesten i Sandefjord kommune. Denne er nå til politisk behandling (link til sak). Arbeidsgivere håper å få til en deling av ansvaret; en overlege som har ansvar for fastlegetjenesten og en som har ansvar for de kommunalt ansatte legene. Dette avklares etter politisk behandling i mai. Hvor stillingene skal ligge organisatorisk vurderes også.

Om seksjon Sandefjord Medisinske Senter

Seksjon Sandefjord Medisinske Senter er en av fem seksjoner i kommunalområdet Helse, sosial og omsorg. Sandefjord Medisinske Senter har samlet somatiske korttidsplasser (intermediær-, rehabiliterings- og lindrende avdeling, samt ØHD-plasser), Legevakt, Lærings- og mestringssenter, Frisklivssentral, Fysio- og ergoterapi til hjemmeboende og kortidslager for hjelpemidler. Lederfunksjonen for kliniske legetjenester er også lokalisert til senteret for å sikre et godt faglig fellesskap. Overlegen inngår i seksjonens ledergruppe.

Ansvarsområder

Du vil p.t. få ansvar for alle kliniske legetjenester i kommunen. Dette innebærer legetjenesten i legevakt, helsestasjon, sykehjem, ØHD og fastlegeordningen.
Det er for tiden 55 fastleger i kommunen fordelt på 14 legekontorer. Samarbeidet med fastlegene er godt, og det er regelmessige møter i lokalt samarbeidsutvalg (LSU), Kvalitetsutvalg for legevakten, og møter i allmennlegeutvalget (ALU). Det forventes at du blir en sentral bidragsyter med hensyn til utvikling av tjenestene i samarbeid med driftsenhetene.

Du vil få drifts- og personalansvar for legetjenesten for sykehjem og helsestasjon med 12,5 årsverk, herav 2 utdanningsstillinger for legetjeneste i sykehjem. Legetjenesten er fordelt på 6 sykehjem, ØHD-vakt, 6 familiesentre og helsestasjon for ungdom.

Det inngår også ansvar for 5 LIS1 stillinger og ansvar for LIS3-ordningen for spesialiteten allmennmedisin. Alle utdanningsstillingene har egne veiledere.

Sandefjord legevakt er en 24 timers legevakt som er godt organisert, har stabil legedekning og fokus på faglig utvikling og kvalitet. Det er knyttet et administrativt og faglig ansvar for legetjenesten i legevakt til daglegevaktstillingen, men det overordnede ansvaret ligger til overlege for kliniske legetjenester. I plan for legetjenesten er det foreslått å ansette 2 leger fast i legevakten for å minimere belastningen på fastlegene. Legevakten har god sykepleiebemanning som bruker Manchester triage. Som overlege for kliniske legetjenester vil du samarbeide tett med overlege og enhetsleder for legevakten.

Det er etablert fagkoordinatorer for helsestasjon og intermediær/ØHD. Dette er leger som får delegert ansvar for disse fagområdene, slik at lederoppgaven for kliniske legetjenester blir mer effektiv. I tillegg er det tilsatt en koordinator for LIS3-ansvaret.

Arbeidsoppgaver

• Medisinsk-faglig-, personal-, drift- og budsjettansvar for de kliniske legetjenestene kommunen
• Kvalitets- og utviklingsarbeid i legetjenesten
• Bidra til undervisning av annet helsefaglig personell
• Saksbehandling
• Stedfortreder for kommuneoverlegen

Kvalifikasjoner

• Autorisasjon som lege og spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, gjerne med godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin
• Erfaring fra legevakt og fastlegevirksomhet
• Kjennskap til kommunal virksomhet
• Ledererfaring vektlegges, og kommunen vil legge til rette for lederutdanning

Personlige egenskaper

• Selvstendig og faglig beslutningsdyktig
• Strukturert
• God på relasjoner
• Evne til å begeistre og utvikle arbeidsmiljøet
• Gode samarbeidsevner innen egen enhet og i organisasjonen generelt
• Svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

• Spennende arbeidsoppgaver og faglig engasjerte kollegaer
• Meget godt arbeidsmiljø
• Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet
• Tilrettelegging for forsknings- og utviklingsarbeid
• Konkurransedyktig lønn
• Gode pensjons- og forsikringsbetingelser

Vi håper du har lyst til å være med å utvikle legetjenestene i Sandefjord kommune – snakk gjerne med oss, og send en søknad!

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Godkjent autoriasjon som lege og politiattest fremvises før ansettelse.

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %

Stillingstype: Fast

Stilling ledig fra: Etter avtale

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 16.05.2021

 

Arbeidssted: Sandefjord Medisinske Senter

 

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Eli Hansen

mob: +47 976 48 411

 

Hjemmeside:
www.sandefjord.kommune.no/

Sandefjord kommune Sandefjord medisinske senter

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

 

 

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Trude Nystad
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 33416642 mob: +47 91694754

Lokasjon

  • Sandefjord

Søknadsfrist

Mai 16, 2021