Kommunepsykolog (søknadsfrist 29.02)

 

 

 

Kommunepsykolog – 2.gangs utlysning

 

Vi søker kommunepsykolog som er opptatt av tidlig innsats, forebygging og et helhetlig perspektiv. Kommunepsykologen skal bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i kommunens satsing på barn, unge og familier i et folkehelseperspektiv. Stillingen organiseres i rådmannens stab og vil arbeid i nær tilknytning til kommuneoverlege. I tillegg vil det faglige miljøet i stor grad være knyttet opp mot helsestasjonen.

Arbeidsoppgaver

Plan- og systemarbeid i samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjenesten
Bidra til styrking av tverr- og flerfaglig samarbeid innad i kommunen og gjennom psykolog-nettverk i Gardermo-regionen
Samtaler med barn, ungdom og familier
Veiledning og opplæring

Kvalifikasjoner

Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
Erfaring fra kommunalt arbeid og/eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig, men ikke påkrevd
Erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier er ønskelig
Spesialisering i samfunnspsykologi eller familiepsykologi er en fordel
God norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Grunnleggende IT-kompetanse
Førerkort klasse B/disponere egen bil
Gyldig og tilfredsstillende politiattest

Personlige egenskaper

God på relasjoner og kommunikasjon med mennesker i sårbare situasjoner
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
Forståelse for at dokumentasjon og kvalitetssikring er en del av arbeidet
Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

Nyopprettet og spennende stilling med mulighet til å påvirke og utvikle tjenesten
Tilsetting på kommunale vilkår og god pensjonsordning gjennom KLP
Trivelig arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
Tilgang til et psykolog-nettverk i Gardermoregionen
Store muligheter til å påvirke folkehelsen i vår kommune

Arbeidssted Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal

 

Søknadsfrist 29.02.2020

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Kokkim, Rådmann
917 40 845

Grethe Bakken, Personal- og organisasjonssjef
952 83 343

 

Hurdal kommune er en vekstkommune på Øvre Romerike, med i underkant av 3000 innbyggere og ca. 250 ansatte. Hurdal kommune legger til grunn FNs bærekraftsmål i sitt arbeid, spesielt innenfor areal og samfunnsplanlegging, næringsutvikling og tjenesteproduksjon/-utvikling.

Vårt viktigste arbeid handler om å skape et attraktivt lokalsamfunn med fokus på livsmestring, frivillighet og fellesskap. Klima og miljø er et satsingsområde, og målet er å være et plussamfunn innen 2030.

Våre verdier er Raus, Modig og Solid og betyr at vi er fremoverlente og kreative, er etisk bevisste, handlekraftige, inkluderende og åpne. «Hel ved» er en betegnelse vi gjerne benytter i beskrivelse av vårt verdigrunnlag.

Hurdal kommune er en av 6 kommuner på Øvre Romerike, som samarbeider i interkommunale selskaper og andre samarbeidsforaer. Hurdal befinner seg 1 time nord for Oslo, enten du kjører bil eller reiser kollektivt.

Del stillingen

Selskap

Hurdal kommune

Kontaktinfo

  • Kjetil Kokkim
  • Tittel: Rådmann
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 917 40 845
  • Grethe Bakken
  • Tittel: Personal- og organisasjonssjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 952 83 343

Lokasjon

  • Hurdal

Søknadsfrist

Februar 29, 2020