Kommunerektor (søknadsfrist 14.06)

Er du en skoleleder med motivasjon og ambisjoner for å være med på utviklingen av fremtidens skole? Da kan det være deg vi ønsker å ha med oss i Gamvik kommune!

Kommunerektor

 

Om oss

Vi trives i Gamvik kommune. Ikke så rart, vi er kåret til Norges mest attraktive utkantkommune. Vi ligger på 71grader nord, helt inn til den arktiske klimasonen. Noen ganger kan det nok blåse ganske så frisk om ørene på oss, men vi har også store doser arktisk magi. Kan 22 mil med snøscooterløyper friste? Eller de fem vassdragene med laks og sjørøye? Sommeren er variert. Vi kan ikke garantere sydenvarme. Men når den nordnorske sommeren viser seg fra sin beste side, med varme dager og lyse sommernetter, ja så nyter vi dem i fulle drag og lever på dem til været snur vrangsiden til. For her oppe er det naturen som rår og gir deg opplevelser og minner for livet.

Vi er et samfunn med gode kommunikasjoner, både til lands, på sjøen og i lufta. Vi har det meste av servicefunksjoner som butikker, utesteder, rorbuer og hotell, ja til og med eget bakeri. Er du eventyrlysten med rett bakgrunn kan vi tilby deg jobb i et varmt, trygt og inkluderende samfunn. «For det aller beste folkan.» Vil du bli en av oss? Nøl ikke med å søke.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområde i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Om stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor for skolene i Gamvik kommune.

Gamvik kommune har tre skoler:

  • Mehamn skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 49 elever. Skolen har også SFO-tilbud.
  • Gamvik skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 14 elever. Skolen har også SFO-tilbud.
  • Skjånes skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 9 elever.

Rektor har det overordna pedagogiske, administrativet og økonomiske ansvaret for skolene. På den enkelte enhet vil det være en med det daglige oppfølgingsansvaret.

Gamvik kommune deltar i regionalt skolesamarbeid, RSK – midt. Det bidrar i utviklingsarbeid for skolene. Skolene i Gamvik kommune skal arbeidere tett og godt for å lykkes med solid skoleutvikling i kommunen. Målet er å øke elevenes motivasjon, trivsel og måloppnåelse generelt, samt få et rikere pedagogisk fellesskap for personalet.

Vi får for tiden bistand fra Utdanningsdirektoratets veilederkorps.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Sikre skoleutvikling
Bidra med samordning og samarbeid mellom skolene
Personal- og økonomiforvaltning
Ha ansvar for administrative oppgaver
Gjennomføre politiske vedtak i egen virksomhet

Kvalifikasjonskrav

Godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra høgskole og/eller universitet
Ledererfaring fra skoleverket. Vi ønsker minst tre års erfaring som rektor fra grunnskole.
Lederutdanning/rektorutdanning.

Vi søker rektor som:

Er en tydelig skoleleder
Har god rolleforståelse
Er nyskapende og kan vise til resultater
Er systematisk og engasjert med visjoner for skolens utvikling
Setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
Kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
Er lojal overfor politiske og administrative beslutninger
Legger vekt på godt hjem – skole samarbeid
Samhandler godt med andre og den administrative ledelsen i kommunen

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som har evnen til å skape tillit, motivere og inspirere samt har god arbeidskapasitet. Du må være en pådriver i skolens utviklingsarbeid med fokus på å utvikle elevenes læring, både faglig og sosialt. Egenskaper som evne til nytenking, ansvarlighet, fleksibilitet og selvstendig arbeid er viktig samtidig som du er god på samarbeid og kommunikasjon.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Et spennende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
Egenutvikling med inntil 5 til 10 dager per semester
Pensjonsordning og gode forsikringer i KLP
Hjelp til anskaffelse av bolig om nødvendig
Flyttegodtgjørelse etter gjeldende regulativ
Rektorstillingen gis et tillegg på kr 60 000.- per år. Tillegget følger den som til en hver tid er rektor. Tillegget gis som et funksjonstillegg.

Den som tilsettes må ha sertifikat klasse B og disponere egen bil.

 

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger ta kontakt med oppvekstleder Tove Rise på telefon 97 15 24 27 eller e-post [email protected]

 

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søker blir kontaktet før offentliggjøring.

Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor.

Vil du vite mer om kommunen?
Ta en titt på denne videoen, eller se og hør tidligere og nåværende ledere.

 

Søknadsfrist 14. juni 2020

 

Arbeidsgiver Gamvik kommune
Kommune Gamvik
Omfang Heltid  Varighet Fast

Arbeidssted Gamvik kommune

 

Del stillingen

Selskap

Gamvik kommune

Lenke til firma

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Gamvik

Søknadsfrist

Juni 14, 2020