Konsulent – sentralbord/resepsjon

 
Sysselmannen på Svalbard
Webcruiter-ID: 4394732782
Longyearbyen
 
Søknadsfrist: 06.06.2021

 

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 45 stillinger og er organisert i tre avdelinger – en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Les mer om Sysselmannen på Svalbard her

Del stillingen

Selskap

Sysselmannen på Svalbard

Kategorier

Kontaktinfo

  • Gustav Busch Arntsen
  • Tittel: natur- og artsforvalter
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 79 02 43 56
  • Kristin Heggelund
  • Tittel: Miljøvernsjef
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 79 02 43 05 996 38 083

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

Mai 2, 2021