Kontaktperson barnevern, 2 x 100% vikariat (søknadsfrist 04.01.2021)

 

 

Kontaktperson barnevern, 2 x 100% vikariat (søknadsfrist 04.01.2021)
Nannestad kommune 10 Dec 2020

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nannestad kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Nannestad

Søknadsfrist

Januar 4, 2021