Kreftsykepleier

 

Hjemmesykepleien Narvik, Narvik kommune

Enhet Hjemmesykepleie Narvik ønsker å utvide kompetansen vår med en kreftsykepleier. Er du den vi leter etter?

Enhet Hjemmesykepleie Narvik er inndelt i tre soner som yter hjemmesykepleie til hjemmeboende personer med omsorgsbehov. Vi er organisert med enhetsleder og seks avdelingssykepleiere. Hver sone har en avdelingssykepleier med fagansvar, og en avdelingssykepleier med personalansvar. Enheten er lokalisert med 2 soner i Sykehusveien 3 A og en sone i lokaler i Alleen 4.

Vi organiserer våre tjenester etter primærkontaktsystem, noe som betyr at alle tjenestemottakere skal ha en primærkontakt som har hovedansvar for deres oppfølging.

Vi har fokus på god opplæring og kompetanseutvikling, og vårt fagmiljø er i stadig utvikling.

Vi har en varierende brukergruppe, og ulike behov og sammensatte diagnoser gir rom for faglig utvikling. Du vil hos oss få varierte arbeidsdager fylt med utfordringer.

Vår visjon er: Et meningsfylt liv i eget hjem.

Arbeidsoppgaver

Utførelse av helsehjelp etter vedtak til hjemmeboende
Ivareta tjenestemottakers individuelle behov for pleie og omsorg
Samhandle med aktuelle samarbeidspartnere, internt og eksternt
Tverrfaglig samarbeid og koordinering av tjenester internt
Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak
Ivareta dokumentasjonsplikt etter gjeldende lovverk
Legemiddelhåndtering etter gjeldende lovverk og enhetens retningslinjer
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, elever og kollegaer
Bidra til kontinuerlig forbedring av enhetens systemer og rutiner
Bidra aktivt i enhetens ressursgruppe for kreft og lindring

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
Videreutdanning innen kreftomsorg/kreftsykepleie
Førerkort kl B
Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk
Gode dokumentasjonsferdigheter
Gode IT-kunnskaper. Vi stiller krav til bruk av e-post som informasjonskanal ved enheten.

Personlige egenskaper

Du er trygg, tydelig og engasjert i sykepleiefaget
Gode samarbeidsevner er avgjørende for gode resultater
Evne til å arbeide selvstendig og ta egne beslutninger
Evne til å håndtere at arbeidsoppgaver og belastning kan variere
Du har kvalitet, omsorg og respekt som viktige verdier
Løsningsorientert og initiativrik
Bidragsyter til egen og andres kompetanseutvikling
Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Todelt turnus
En arbeidsplass hvor du blir sett og hørt
En meningsfull jobb med varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
Godt fagmiljø og regelmessig internundervisning
En arbeidsplass med fokus på utvikling der kvalitet står sentralt i alt vi gjør
Høyere lønn enn tariff
Tidskonto med ekstra fridager for arbeidstakere over 57 år
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
For stillingen gjelder seks måneders prøvetid
Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting
Tiltredelse snarlig

Annet:

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale.
Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.

Som ny i Narvik kommune kan det søkes på diverse gratis tiltak. Søknadsskjema finner du på Narvik kommunes hjemmeside.

 

Søknadsfrist: 16.06.2021

Arbeidsgiver: Narvik kommune

Sted: Narvik

Stillingstittel: Kreftsykepleier

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4385770325

Sykehusveien 3A, 8516 Narvik, Norge

Kontaktinformasjon

Elisabeth Brenn, Avdelingssykepleier
416 86 542
[email protected]

Hege Åsli, Enhetsleder
994 63 479
[email protected]

 

Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa.

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027.

 

Del stillingen

Selskap

Narvik kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Narvik

Søknadsfrist

Juni 16, 2021