Kulturskolerektor (søknadsfrist 24.03)

 

Kulturskolerektor

 

Levanger kommune, Enhet Kultur
Vil du være med å utvikle kulturskolen i Levanger for framtida?

Brenner du for at alle skal få mulighet til å skape, utøve og oppleve kunst og kultur?

Er du en utviklingsorientert, inspirerende og trygg leder som er god til å samhandle med andre?

Da er du kanskje Levangers nye kulturskolerektor.

Kulturskolen i Levanger er organisert som en avdeling i enhet kultur. Kulturskolen har ca 430 elevplasser i disipliner innen musikk, drama, dans og visuell kunst.

I tillegg til mål og strategier i kommunens planverk, ligger også «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning» til grunn for drift og utvikling av Kulturskolen i Levanger.

Arbeidsoppgaver

Kulturskolens rektor

inngår i kulturenhetens lederteam
har delegert personal- og økonomiansvar
har ansvar for utvikling av kulturskoletilbudet, med utgangspunkt i helhetlig forståelse av kommunens mål og strategier
har ansvar for organisering av kulturskolens undervisning og øvrige aktiviteter
skal aktivt bidra til samarbeid innad i kulturenheten, med andre kommunale enheter og med eksterne aktører
skal bidra i arbeidet med å utarbeide en felles kommunal strategi for samarbeid og helhetlig opplæring innen estetiske fag, og samarbeid grunnskole-kulturskole.
skal bidra til synliggjøring av kulturskolen i relevante medier, og sørge for at elever og lærere deltar i sammenhenger der det er naturlig å vise frem og markedsføre kulturskolens tilbud
bidra til å utvikle samarbeidet med Nord universitet (fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
skal ha ansvar for å utvikle digital praksis i kulturskolen, og samkjøre denne utviklingen med digitaliseringsprosessene i grunnskolen og kommunen for øvrig
bidra i prosjektet Levanger som syngende kommune

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig universitets-/høgskoleutdanning med kunst-/kulturfag
Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
Formell pedagogisk kompetanse
Minimum tre års erfaring fra kulturskole
God kjennskap til økonomi, budsjettering og regnskap
Erfaring fra saksbehandling og administrativt arbeid innen offentlig forvaltning.
God kjennskap til personalarbeid, herunder arbeidsmiljølov og avtaleverk, og kunnskap om endringsprosesser, involvering og medbestemmelse
Gode digitale ferdigheter
Manglende formell kompetanse kan kompenseres av praktisk erfaring

Kandidater som innkalles til intervju bes ta med legitimasjon samt rett kopi eller originaler av vitnemål og attester.

Personlige egenskaper

Du er en utviklingsorientert kulturleder som inspirerer dine ansatte, ser enkeltmennesket og bidrar i enhetens strategiske arbeid
Du har erfaring med å holde tak i både små og store kulturproduksjoner, og inviterer til samarbeid med ulike aktører om kunst og kulturopplæring
Du brenner for at barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter og utvikle seg i trygge og sosiale læringsmiljø
Du kan formidle tydelige forventninger
Du er innstilt på å dele kunnskap og bidrar til lærende fellesskap
Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Du er fleksibel, kreativ, handlings- og løsningsorientert
Du har evne til å jobbe selvstendig og i team

Annet

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Kommunen har gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger.
Lønn og betingelser etter gjeldende avtaler.
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges,.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.

 

Søknadsfrist: 24.03.2020

 

Arbeidsgiver: Levanger kommune
Sted: Levanger
Stillingstittel: Kulturskolerektor
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4201336559
Stillinger: 1
Startdato:01.08.2020
Arbeidssted Kirkegata 11, 7600 Levanger

 

Kontaktinformasjon

Guri Marjane Sivertsen, Enhetsleder
92869402
[email protected]

Oddbjørn Anders Hagen, Kulturskolerektor
99 27 13 54
[email protected]

 

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.

 

 

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Levanger kommune

Kontaktinfo

  • Oddbjørn Anders Hagen
  • Tittel: Kulturskolerekto
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: r 99 27 13 54

Lokasjon

  • Levanger

Søknadsfrist

Mars 24, 2020