Lærar 100% fast ved Svelgen oppvekstsenter (søknadsfrist 23.02)

 

 

Lærar ved Svelgen oppvekst

 

Svelgen oppvekst er ein 1-10 skule, med ca 170 elevar.

Vi har ledig ei 100% fast stilling frå 01.08.20.

Kvalifikasjonar

Fagønskjer er engelsk og norsk. Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje.

Ved utvelging vektlegg vi søkarar som er/har:

• høg relasjonell kompetanse med gode samarbeids- og formidlingsevner
• faglig kompetent, utviklingsorientert og oppdatert på eiga fagfelt
• tydeleg klasseleiar
• positiv, engasjert og høgt motivert
• bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø
• god skriftleg og munnleg framstillingsevne

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglement og overeinskomstar.

Det blir stilt krav om politiattest ved tilsetting.
Det er 6 månaders prøvetid med 14 dagars gjensidig oppseiingsfrist.

 

Søknadsfrist: 23.02.2020

 

Arbeidsgivar: Bremanger kommune
Stad: Svelgen
Tittel: Lærar ved Svelgen oppvekst
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsettingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4184854014
Stillinger: 1
Startdato: 01.08.2020
Arbeidsstad Gunnar Scheldrups veg 31, 6723 Svelgen

 

Kontaktinformasjon

Sindre Myklebust Fjeld
Driftssjef Svelgen oppvekst
46806321

 

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca. 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv.
Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 

Del stillingen

Selskap

Bremanger kommune

Kontaktinfo

  • Sindre Myklebust Fjeld
  • Tittel: Driftssjef Svelgen oppvekst
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 468 06 321

Lokasjon

  • Bremanger

Søknadsfrist

Februar 23, 2020