Vindafjord kommune

Vikedal skule treng ny lærar på u-trinnet i fast stilling!

Fast lærarstilling

 

Me søkjer:

Lærar 100% fast stilling med undervisning på ungdomstrinnet på Vikedal skule snarast, eller frå 1.januar 2024.

Vikedal skule er ein 1-10 skule med rundt 150 elevar. Sosial læring og utvikling er skulen sitt fokusområde, og me treng deg som brenn for dette arbeidet og som likar å jobba med ungdommar.

Hovudarbeidsoppgåver:

Me søkjer etter lærar i fast 100% stilling på ungdomstrinnet med kompetanse i blant anna matematikk, musikk, spesialpedagogikk og samfunnsfag. Andre fag kan også vera aktuelle.

Kvalifikasjonar:

Grunnskulelærarutdanning eller anna godkjent pedagogisk utdanning som er relevant for arbeid i grunnskulen. Dersom du ikkje har grunnskulelærarutdanning kan det vera aktuelt med eit vikariat. Du må kunne jobba etter LK20, ha gode IKT-kunnskapar, vera god på å samarbeida med andre. Du må meistre det norske språket både munnleg og skriftleg. Me søkjer deg som er glad i å vera saman med elevar og som likar å jobba med varierte undervisningsmetodar og tilpassa opplæring. Du må vera ein god klasseleiar og ein varm og autoritativ vaksen.

Personlege eigenskapar:

Du må vera positiv i møte med både vaksne og barn, og at du bidrar positivt inn mot arbeidsmiljøet. Du er ikkje redd for å tenkja litt utanfor boksen og du er glad i utfordringar.

Me kan tilby:

Variert arbeid i eit positivt miljø
Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
God opplæring og samarbeid med andre
Mentor til nyutdanna lærarar
Rabatt på treningssenter
Bedriftskunstlag
Kommunalt kor, KORe’ Vindafjord (www.korevindafjord.no)
Gode forsikrings- og pensjonsordningar (frå løna vert det trekt 2 % innskot til pensjonsordning)

Lønsvilkår:

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Andre opplysningar:

Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd eller opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Slik søker du:

Vindafjord kommune tek berre i mot elektroniske søknadar via søknadssenteret vårt. Du kan lasta opp vitnemål og attestar som vedlegg. Om du ikkje har dei elektronisk, eller i rett format, må dei takast med til intervju. Ta kontakt med servicetorget på telefon 53 65 65 65 dersom du treng hjelp til å søka.

Du kan koma med på offentleg søkarliste sjølv om du har bedt om unntak. Me tek kontakt før ei eventuell offentleggjering.

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Rogaland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 08.10.2023

 

Tiltreding: 01.01.2024

Arbeidsstad: Vikedal skule

 

Kontaktpersonar:

Bente Tednes Gjil
tlf: +47 41493230

 

Heimeside:

/www.vindafjord.kommune.no/barn-og-skule/grunnskule/vindafjordskulen/vikedal-skule/

 

Adresse:

Kyrkjevegen 7 5583 Vikedal

 

Vindafjord kommune

Me er ein kombinert barne- og ungdomsskule som har omlag 150 elevar. Me legg vekt på å skapa eit godt læringsmiljø for både elevar og vaksne. Mykje humør og humor gjer at me arbeidar og tenkjer bra saman, til beste for elevane si læring.

Del stillingen

Selskap

Vindafjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Bente Tednes Gjil
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 414 93 230

Lokasjon

  • Vikedal

Søknadsfrist

September 1, 2023