Lærar 60% vikariat (søknadsfrist 12.11)

 

Nærings- og reiselivssjef

 

Ledig stilling - Klikk for stort bileteUlvik herad ynskjer å styrka det lokale utviklingsarbeidet, særleg retta mot turisme og næringsliv. Me søkjer difor no etter nærings- og reiselivssjef i fast 100% stilling. Stillinga er organisatorisk lagt under rådmannen, og skal driva utviklingsarbeid i tett samarbeid mellom nærings- og reiselivet, næringslivsorganisasjonar og kommuneadministrasjonen. 

Søknadsfrist: 7.juni 2020

Ansvar og arbeidsoppgåve:

 • Leia og koordinera utviklingsarbeid i Ulvik, herunder turistkontoret 
 • Initiera og fylgja opp delprosjekt
 • Vera ein inspirator og eit bindeledd mellom utviklingsaktørar og offentleg støtteapparat
 • Koordinera utviklingsarbeidet lokalt og vera aktiv deltakar i regional utvikling
 • Rettleia og bistå lokalt næringsliv, nye etablerarar og andre aktørar
 • Saman med heradet og næringslivet profilera Ulvik utad

Me søkjer etter ein person som har:

 • Relevant utdanningsbakgrunn, gjerne «kaos-pilot»
 • Relevant erfaring og evne til kreativitet, nytenking og innovasjon
 • Erfaring frå utviklingsarbeid er ei føremon
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivera, samt knyta og utvikla nettverk
 • Personleg interesse og engasjement for stillinga vert tillagt stor vekt

Me kan tilby:

 • Ei spanande, til dels uavhengig og sektorovergripande stilling med store mogelegheiter for sjølvrealisering og personleg utvikling
 • Løn etter avtale
 • Hjelp til å skaffe bustad

Kontorstad er pt Skeiesvegen 3 i Ulvik. Nærare informasjon om stillinga får du ved å kontakta rådmann Thore Hopperstad på tlf 4000 7158 eller epost [email protected].

Søk elektronisk her. Merk med saksnr 20/258

Søknadsfrist: 7.juni 2020

Del stillingen

Selskap

Ulvik herad

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Ulvik

Søknadsfrist

November 12, 2020