Kvinesdal ungdomsskole, undervisningsstillinger 

 

Kvinesdal kommune

Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid – så har du sjansen nå!

Kvinesdal ungdomsskole har ledige følgende undervisningsstillinger:

 • 100 % fast
 • 100 % vikariat, skoleåret 2021/22, 01.08.21-31.07.22
 • 100 % vikariat, i perioden 01.08.21 – 01.01.22.

Kvalifikasjoner

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn
Allmennlærerutdanning
Faglærerutdanning
Universitets- og høyskoleutdanning og PPU
Det er ønskelig med erfaring fra undervisning.
Søkere bør ha god arbeidskapasitet, lojalitet og fleksibilitet.
Ønsket fagkompetanse: norsk, engelsk, matematikk, praktisk-estetiske fag og gjerne spes.ped, men andre fag kan også være aktuelle.

Personlige egenskaper

Personen vi søker må ha gode samarbeidsevner, være tydelig klasseleder og god relasjonsbygger overfor elever, foresatte og kolleger.
Du må trives med å være synlig tilstede blant ungdommer og delta aktivt i skolens utviklingsarbeid.
Du må ha vekt på at elevene skal inkluderes og oppleve mestring sosialt og faglig.
Du må ha gode kommunikative ferdigheter og et helhetlig menneskesyn som vises i kommunikasjon og handling.

Vi tilbyr

 • Kvinesdal ungdomsskole er en 8 – 10 skole med f.t. 182 elever.
 • Skolen fokuserer på trivsel og faglige resultater og vektlegger klasseledelse, høy fagkompetanse og arbeid med relasjoner i undervisningsarbeidet.
 • Hos oss får du en givende stilling der man er tett på elevene, et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger og elever og ansatte som tar vare på hverandre.
 • Skolen ligger i naturskjønne omgivelser like ved lakseelva Kvina og har et stort uteområde med fotballbane, håndball/basketballbane, sandvolleyballbane og strandområde.

For mer informasjon om skolen, se www.kvinesdal.ungdomsskole.no

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.

Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg.

Kvinesdal kommune har fokus på å ha et inkluderende og likestilt arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Kvinesdal kommune er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.

 

Søknadsfrist: 13.05.2021

 

Arbeidsgiver: Kvinesdal kommune

Sted: Kvinesdal

Stillingstittel: Kvinesdal ungdomsskole, undervisningsstillinger – ID 1457

Stillinger: 3

Heltid / Deltid: Heltid

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4380847897

Startdato: 01.08.2021

Kvinesdal ungdomsskole, Åsevegen 12, 4480 Kvinesdal, Norge

 

Kontaktinformasjon

Tøri Johannessen, Rektor Kvinesdal ungdomsskole
959 60 497
[email protected]

 

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal ligger sentralt plassert mellom Agder og Rogaland og har 6.000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra fjord til fjell og gir innbyggere og besøkende alle typer naturopplevelser. Elva Kvina renner gjennom kommunesenteret og skaper en flott ramme om en kommune i vekst og utvikling. Kommunen har gode tjenester til innbyggerne og har sterkt fokus på næringsutvikling.
For mer informasjon om kommunen; se www.kvinesdal.kommune.no

 

 

Del stillingen

Selskap

Kvinesdal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Tøri Johannessen
 • Tittel: Rektor Kvinesdal ungdomsskole
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 959 60 497

Lokasjon

 • Kvinesdal

Søknadsfrist

Mai 3, 2021