Enhetsleder – Barn, unge og familie

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

 

Om stillingen

Ved Enhet for barn, unge og familie har vi ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder.

Tiltredelse: snarest

Karasjok kommune er i en spennende utviklingsprosess og skal i økonomiplan perioden 2023 – 2026 bygge nytt helsesenter og skole. Vi tilbyr nå en spennende enhetslederstilling

 • Er du en utviklingsorientert leder med fokus på å bygge gode relasjoner?
 • Liker du å jobbe med endringer, og se resultat?
 • Har du erfaring i å lede?
 • Evner du å innta flere perspektiver i en sak, og tar du operasjonelt lederskap om nødvendig? Da oppfordrer vi deg til søke.

Som enhetsleder ved barn, unge og familie vil du ha overordnet ansvar for barnevernstjenesten, pedagogisk- psykologisk tjeneste, flyktningetjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Enhetsleder ivaretar også funksjon som barnehagemyndighet og skolefaglig rådgiver.

Enhetslederstillingen medfører stort ansvar og medvirkning i utforming og videreutvikling av ovennevnte tjenester i Karasjok kommune.

Enhetsleder er en del av kommunedirektørens ledergruppe, og rapporterer til strategisk ledergruppe.

Enhet barn unge og familie har 10,5 årsverk, inkludert enhetsleder og barnevernsleder (avdelingsleder).

 

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder er delegert myndighet for:

 • Økonomi: Budsjett- og resultatansvar, drift og investeringer innen enheten.
 • Personalansvar: Medarbeiderskap, utvikling og trivsel. Kompetanse, veiledning og oppfølging av medarbeidere.
 • Fag: Overordnet ansvar for daglig drift og tjenesteutvikling innenfor enheten. Saksbehandling herunder enkeltvedtak ut fra barnehageloven § 31 og §37. Samt saker til politisk behandling.

 

 • Samhandling på tvers av enheter og avdelinger.
 • Bidragsyter til strategisk utvikling av helse og omsorgstjenestene i kommunen.
 • Skolefaglig rådgiver skal ivareta den skolefaglige utviklingen, samt forvaltningsoppgaver. Skolefaglig rådgiver skal medvirke til at kommunens oppgaver og ansvar som skoleeier utøves i tråd med lovverk og vedtatte retningslinjer.
 • Barnehagemyndigheten må ha kunnskap om regelverket og barnehagene i kommunen når det skal vurderes risikoen for brudd på regelverket. Barnehagemyndigheten må ha oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven

 

Kvalifikasjoner

Du har høyere relevant universitets- eller høgskoleutdanning i pedagogikk som tilfredsstiller lovkrav for skolefagligrådgiver, erfaring innen fagområdet samt relevant ledererfaring.

God økonomi- og virksomhetsforståelse er nødvendig. Utdanning og erfaring innenfor økonomi, ledelse og offentlig virksomhet er ønskelig og vil bli vektlagt ved ellers lik utdanning og erfaring.

Erfaring og kunnskap fra omstillingsprosjekter, endringsledelse og prosjekt- og prosessledelse er ønskelig.

Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere som ikke behersker nordsamisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring i henhold til kommunens retningslinjer.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Eventuelt annet språkkrav jfr ansettelsesreglementet pkt. 4.2.2

 

Personlige egenskaper

 • Trygg, tillitsskapende lederstil, gir tillit og delegerer
 • Evner å veilede og bistå
 • Viser sterkt operasjonelt lederskap i kombinasjon med strategisk innsikt
 • Liker utfordringer og tar ansvar, viser gjennomføringskraft, er løsningsorientert og opptatt av å skape resultater og kvalitet i tjenesteyting
 • Er nytenkende og opptatt av fag og utvikling
 • Fremmer et godt arbeidsmiljø som bidrar til trygge medarbeidere
 • Er tydelig, samtidig som du er lydhør og empatisk
 • Gode samarbeidsevner og brukerperspektiv

 

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lederavtale inngås ved tilsetting
 • Lønn etter avtale eller etter gjeldende avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.
 • Flytteutgifter dekkes etter kommunens flyttereglement.
 • Ved tilsetting må full politiattest i hht barnevernsloven, og helseattest for tuberkolose og MRSA fremlegges, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §5-4 og Tuberkoloseforskriften.

 

Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Johanna Unga på mob.nr 943 95 005
 • Elisabeth Larsen på mob.nr 413 54 989

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no  innen 4. september 2023

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 4. september 2023
 • Arbeidsgiver: Karasjok kommune
 • Kommune: Kárášjohka – Karasjok
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Ráddeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Johanna Unga
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 943 95 005
 • Elisabeth Larsen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 413 54 989

Lokasjon

 • Karasjok

Søknadsfrist

November 3, 2023