Ledig stilling som leder eiendomsforvaltning

 

Er DU en ledertype med erfaring innen eiendomsforvaltning som mener de beste resultatene oppnås gjennom kunnskap, samhandling og tydelige mål? Da er kanskje denne lederstillingen noe for deg. 

Fylkeskommunens bygg og eiendommer er verdsatt til rundt 15 mrd.kr, og består i hovedsak av eiendommer knyttet til videregående skole og sentraladministrasjonen. Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen, og har de kommende årene en investeringsramme på rundt 3 mrd.kr. 

Faggruppe Forvaltning har ansvar for bl.a. etablering og oppfølging av avdelingens driftsbudsjett/-regnskap, innleie/utleie, erverv/avhending eiendom, nabovarsler, renholdsplaner, avdelingens HMS arbeid, rutiner for SHA i byggeprosjekter og oppfølging av digitale forvaltningsverktøy.

Som leder for Forvaltning vil du ha overordnet ansvar for faggruppens forvaltningsoppgaver, og fag- og personalansvar for ansatte. Du vil ha ansvar for oppgavefordeling, kompetanseutvikling av personell og etablering og oppfølging av rutiner og systemer for faggruppens ansvarsområder. Du vil inngå i avdelingens ledergruppe, og bidra til videre utvikling av bygg- og eiendomsavdelingen. 

Stillingen rapporterer til bygg- og eiendomssjef, og fast arbeidssted for stillingen er fylkeshuset ved bygg- og eiendomsavdelingen. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Lede og utvikle enheten
 • Personal- og fagansvar for enhetens ansatte
 • Etablere og følge opp rutiner og systemer for god forvaltningspraksis
 • Oppgavefordeling 
 • Etablering og oppfølging av avdelingens driftsbudsjett- og regnskap
 • Følge opp politiske vedtak og interne beslutninger 
 • Skrive politiske saksframlegg ved behov  
 • Lede samarbeidsprosesser knyttet til utvikling av tomter, herunder OPS
 • Bidra til god samhandling eksternt og internt
 • Bidra operativt ved behov og i strategisk viktige forvaltningsoppgaver 

 

Det kreves:  

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå (min bachelorgrad)
 • Lengre erfaring innen relevant fagområde
 • Administrativ og økonomisk kompetanse
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

 

Det er ønskelig at du har ledererfaring 

Som leder i Rogaland fylkeskommune er du: 

 • Inkluderende 
 • Nytenkende
 • Strategisk
 • Har god rolleforståelse

Du har evne til å:   

 • Lede gjennom andre, motivere og engasjere medarbeidere
 • Bygge et godt arbeidsmiljø med gode relasjoner og godt samarbeid  
 • Skape et godt faglig miljø med felles ansvar for oppgaveløsningen og hvor du setter tydelige mål både for deg selv og for dine medarbeidere  
 • Sørge for at arbeidet i enheten bidrar til å realisere de overordnede målsettingene for Rogaland fylkeskommune 
 • Være endringsvillig
 • Bidra til at fylkeskommunens verdier kompetanse, åpenhet og respekt preger arbeidet i seksjonen

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
 • Ledernettverk
 • Gode faglige utviklingsmuligheter  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Lønn etter avtale

 

Ved tilsetting vektlegges en helhetsvurdering av søkernes formal- og realkompetanse samt personlig egnethet.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt bygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness, tlf. 970 25 077, e-post: [email protected]

Tiltredelse etter avtale. 

Søknadsfrist: Søndag 18. april 2021

 

Hjemmeside:
www.rogfk.no/

 

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4300 ansatte. Vi jobber for en bærekraftig utvikling og sterkere fellesskap i hele Rogaland. Vil du være med å bygge et bedre Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?

 

 

Del stillingen

Selskap

Rogaland fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.rogfk.no/

Kategorier

Kontaktinfo

 • Heidi Klaveness
 • Tittel: bygg- og eiendomssjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf. 970 25 077

Lokasjon

 • Stavanger

Søknadsfrist

April 18, 2021