Leder for seksjon fisk og vann vannforvaltning (søknadsfrist 16.04)

Høst i Vadsø

 

Leder for seksjon fisk og vannforvaltning

 

Om stillingen

 • Miljøavdelingen har 30 medarbeidere på kontorene i Tromsø og Vadsø. Vi er fordelt på fire seksjoner: naturvern, fisk og vannforvaltning, forurensning og vilt. I tillegg har vi tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer i nærheten av nasjonalparkene.
 • Seksjon for fisk og vannforvaltning er nyopprettet og nå trenger vi en ny seksjonsleder. Kontorsted for stillingen er Vadsø.
 • Som seksjonsleder skal du ha fag-, personal- og budsjettansvar for fisk og vannforvaltning hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Dine oppgaver blir

 • lede og utvikle seksjonen
 • ansvar for de faglige oppgavene som ligger til seksjonen
 • ansvar for seksjonens måloppnåelse
 • personal- og budsjettansvar der det er delegert
 • økonomiansvar for supplerende tildelinger innen seksjonens fagområde
 • saksbehandling, rådgivning, faglig veiledning og utredning

Seksjonens arbeidsoppgaver
Oppgavene innen fiskeforvaltning er

 • forvalte lakse- og innlandsfisk innen Fylkesmannens myndighetsområde
 • følge opp naturforvaltningsvilkår i vannkraftkonsesjoner
 • overvåke og bekjempe fremmede fiskeslag
 • ivareta hensynet til fisk og akvatiske økosystemer i plan- og bygningssaker

Oppgavene innen vannforvaltning er

 • lede, samordne og koordinere arbeidet innen vannforvaltning og dermed bidra til at det miljøfaglige kunnskapsgrunnlaget oppdateres
 • sørge for at tiltak innenfor eget myndighetsområde utføres
 • iverksette regionale overvåkningsprogram
 • sørge for at Fylkesmannen bidrar til arbeidet i de grenseoverskridende vannområdene og internasjonale vannregioner

Laks

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper
For å bli vurdert for stillingen, må du:

 • ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder. Bachelorgrad og relevant erfaring kan veie opp for dette
 • skrive og snakke godt norsk
 • ha god kunnskap om seksjonens arbeidsområder

Vi ønsker at du:

 • har erfaring fra offentlig forvaltning
 • har gode lederegenskaper og ledererfaring
 • har evne til å engasjere og motivere medarbeidere
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er utadvendt og trives i dialog med forskjellige mennesker
 • har stor arbeidskapasitet og jobber effektivt
 • bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • har kjennskap til Troms og Finnmark og naturressursene i fylket
 • har kjennskap til samisk språk og kultur
 • behersker engelsk både skriftlig og muntlig

Finnsætervassdraget

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 med årslønn 704 900,- kroner til 789 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 75-79) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.
 • Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.
 • Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.

Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen..

Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Er dette en stilling for deg?
Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

 

Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt med miljødirektør Bente Christiansen på 78 95 03 73 eller 971 85 280.

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

 

Søknadsfrist: 16.04.2020

 

Om stillingen

Sted: Statens hus, 9800 Vadsø
Ansettelsesform: Annet
Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger: 1

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Adresse: Damsveien 1, 9800 Vadsø

 

Hjemmeside:
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark

 

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene.

Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.I tillegg har vi personalansvar for 12 nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

Miljøavdelinga vår jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling.

Dette gjør vi ved å:

 • passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer
 • sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å hindre skadelig forurensning
 • føre tilsyn med virksomheter
 • sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann
 • forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes
 • sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye
 • forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål
 • jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite
 • bekjempe og hindre spredning av fremmede arter
 • samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke

Del stillingen

Selskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontaktinfo

 • Bente Christiansen
 • Tittel: Miljødirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 78 95 03 73 eller 971 85 280

Lokasjon

 • Vadsø

Søknadsfrist

April 16, 2020